منو
 کاربر Online
454 کاربر online

برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی
(cached)


سال نام فیزیکدان ملیت عنوان پژوهش
1901 امیل آدولف فون بهرینگ - کشف واکسن دیفتری

1902
رونالدراس -
کارهای تحقیقاتی در زمینه بیماری مالاریا


1903
نیلز رایبرگ فینسن -

برای درمان بیماری لوپوس ولگاریس با تمرکز اشعه
1904 ایوان پترویچ پاولوف - برای کارهای اساسی او در فیزیولوژی هضم و بازتاب شرطی
1905 روبرت کخ - کشف میکروب بیماری سیاه زخم و بیماری سل
1906 کامیلوگلژی
رامون کاژال
- کار بر روی سیستم اعصاب
1907 چارلز لوئی آلفونس لاواران - کشفیات درباره ایجاد بیماری به وسیله پروتوزوئرها ، انگل مالاریا و تریپانوزوم عامل بیماری خواب در حیوان و انسان
1908 ایلیا ایلیچ مچنیکف
پل ریش
- ایمنی سلولی و تئوری فاگوسیتوز

1909
امیل تئودورکوچر - برای تحقیقات او در فیزیولوژی ، پاتولوژی و جراحی غده تیروئید
1910 کارل مارتین کوسل - شناسایی ساختار سلولی و همچنین شناساندن ساختمان نوکلئو پروتئین
1911 آلوار گوستراند - برای مطالعه درباره دوربینی چشم
1912 آلکسیس کارل - برای تحقیقات درباره ساختار رگها و پیوند رگهای خونی
1913 چارلز روبرت ریشت - کارهای تحقیق او درباره اثرات شوک آنافیلاکسی و مطالعه درباره پرحساسیتی که بوسیله عوامل خارجی در بدن ایجاد می‌شود
1914 روبرت بارانی - فیزیولوژی و پاتولوژی قلب
1919 جرلس بورده - کشفیات درباره ایمنی بدن ، شناساندن سرم ایمنی و استفاده از سرمها در تشخیص بیماریهای مختلف ، کشف عامل سیاه سرفه و همچنین تحقیقات او در زمینه انعقاد خون و باکتریوفاژها
1920 آگوست کروو - کشف نظم مکانیسم مویرگها و نقش هورمونها در کنترل مویرگها
1922 آرچیبالد و یویان هیل
اوتو فرتیزمیرهوف
- کشفیات او درباره ارتباط ایجاد حرارت در عضلات
کشف ارتباط بین مصرف مقدار اکسیژن و ایجاد اسید لاکتیک در عضلات
1923 جان جیمز ماک لود
بافتینگ
- کشف انسولین
1924 ویلم انیتهوون - کشف او درباره مکانیزم الکتروکاردیوگرام
1926 آندرآس فیبیگر - کشف او درباره اسپیروپترا و کارسینوما
1927 ژولیوس واگنر جورگ - کشف او درباره تلقیح میکروب مالاریا در درمان جنون فلج کننده
1928 چارلز ژول هانری نیکول - تحقیقات او درباره تیفوس
1929 سرفردریک گولاند هوپکینز
کریستان ای جکمن
- کشف او درباره ویتامینهای تقویت کننده رشد
کشف او درباره ویتامینهای ضد تشنج
1930 کارل لانداشتینر - کشف گروههای خونی انسانی و همچنین کارهای تحقیقاتی او در زمینه‌های باکتریولوژی ، ایمونولوژی و پاتولوژی
1931 اوتو واربورگ - کشف او درباره طبیعت و واکنشهای تنفس سلولی و همچنین مطالعات او درباره فتوسنتز و متابولیسم و تحقیقات او درباره پیشگیری از سرطان
1932 بارون ادگار داگلاس آدریان
سرچارلز اسکات شرنیگتون
- کشفیات آنها درباره عمل نورونها

1933
توماس هانت مورگان - کشف اعمال کرموزوم در انتقال وراثت و فعالیتهای او با مگس سرکه
1934 جرج ریچارد مینوت
ویلیام پارلی مورفی
جرج هویت ویپل
- برای کشفیات آنها درباره درمان کم خونیها با جگر
1935 هانس اسپمان - کشف او در گسترش جنینی

1936
سرهانری هالت ویل
اتولوی
- کشفیات آنها درباره تبادلات شیمیایی در عصب

1937
آلبرت زنت جیورجی ون ناگی راپولت - برای کشف او درباره اثرات بیولوژیک ویتامین C
1938 کورنیل جین فرانسواهایمن - کشف او درباره نقش سینوس و آئورت در تنظیم تنفس
1939 گرهاردوماک - کشف او درباره اثر ضد باکتری پرونتوزیل
1943 ادوارد آدلبرت دویزی
هندیک کارل پتردام
- کشف او درباره ساختار شیمیایی ویتامینK
1944 ژوزف اولانگر
هربرت اسپنسر گاسر
- تحقیقات او درباره فیبرهای عصبی
1945 سرالکساندر فلمینگ
ارنست بوریس چیت
سرهوارد والترفلوری
- کشف پنی‌سیلین و اثرات درمانی آن در بیماریهای عفونی
1946 ژوزف هرمان مولر - کشف اثرات جهش ژنی از طریق کاربرد اشعه ایکس
1947 برنارد و آلبرتوهوسیtd> - کشف اثرات هورمونهای هیپوفیزی در متابولیسم قندها
1948 پل هرمان مولر - کشف اثرات د.د.ت بر ضد حشرات
1949 آنتونیومونیز
والتررودلف هس
- کشف او درباره اثرات لوکوتومی در درمان پیسکوز
کشف او درباره نقش مغز در هماهنگ کردن فعالیت اعضای بدن
1950 فیلیپ هنچ
ادوارد کندال
تادوریخشتین
- کشف آنها درباره هورمونهای غدد فوق کلیوی
1951 ماکس تیلر - کشف او درباره تب زرد و نحوه مبارزه با آن

1952
سلمان آبراهام واکسمن -
کشف استرپتومایسین و اثرات آن بر ضد میکروب سل
1953 فریتزآلبرت یپمن
سرهانس آدولف کربز
- کشف کو آنزیم A و نقش آن در متابولیسم
برای کشف او درباره سیکل اسید سیتریک
1954 جان فرانکلین اندرس
توماس اوکل ولر
فردریک چاپمن روبینس
-
برای کشف آنها بر روی کشت ویروس پولیومیلت در بافتها

1955
آکسل تائورل -
برای کشف آنزیمهای اکسیدکننده


1956
آندره کورناند
ورنرفورسمن
دیکینسون ریچارد
-

برای کشف برخی از تغییرات پاتولوژیک دستگاه گردش خون

1957
دانیل بووت -
کشف او درباره ترکیبات سنتیک و اثرات آن بر روی اعضا و اسکلت بدن
1958 جرج ولزبیدل
تاتوم
لدربرگ
-

ثابت کردند که کلیه واکنشهای بیوشیمی در موجودات در مراحل مختلف با ژنها کنترل می‌شوند و هر ژن یکی از مراحل تغییرات موتاسیونی را تحت کنترل دارد. این واکنشها بوسیله آنزیمها کاتالیز می‌شوند و هر ژنی مسئول سنتز یکی از این آنزیمهاست
1959 آرتور کورنبرگ
سورو اوکوآ
- کشف اثرات بیولوژیک DNA و RNA
1960 سرفرانک ماک فارلین بورنت
سرپیتربریان مداوار
- برای کشف آنها درباره ایمنی اکتسابی

1961
جرج ون بکسی - برای کشف او درباره مکانیزم فیزیکی حلزون گوش
1962 فرانسیس کریک - کشف ساختار اسید نوکلئیک


1963
سرجون کریوآکلز
سرآلان لویدهوچکین
سرآندروفیلدینگ هاکسلی
- برای کشف آنها درباره مکانیسم یونی در داخل سلول
1965 فرانسواژاکوب
آندره میکل لوف
ژاک موناد
-
کشف آنها درباره کنترل ژنتیکی آنزیم و سنتز ویروسها

1966 فرانسیس پیتون روس - کشف ویروس سرطانها
1967 راگنارگرانیت
هالون هارتلین
جرج والد
- کشفیات آنها درباره فیزیولوژی و شیمی چشم
1968 روبرت هولی
هارگوکورنا
مارشال نیرنبرگ
- برای کشف آنها در تفسیر (رمز گشایی ماده ژنتیکی(کدهای ژنتیکی)) و عمل آنها در سنتز پروتئینها
1969 ماکس دلبروک
آلفرد دی هرشی
ادواردلوریا
- برای کشف آنها درباره مکانیسم و ساختار ژنتیکی ویروسها
1970 اولف اسوانت ون اولر
جولیوس آکسلرود
سربرنارد کارتز
- برای کشف آنها درباره مکانیسم ذخیره کردن و آزاد سازی همورال اعصابی
1971 ارل جویز - هورمونها


1972
رودنی روبرت پورتر
جرالد آدلمن
-

پژوهش در ساختار شیمیایی آنتی بادی1973
کونرادلوزنز
نیکولاس تین برگن
کارل فریش
- برای کشف آنها درباره رفتار فردی و اجتماعی
1974 جرج امیل پالاد - تحقیقات گسترده در زیست شناسی سلولی


1975
رناتو دو لبکو
دیوید بالتیمور
هوارد مارتین تیمن
- کشف رابطه ویروسهای تومور با و عوامل ژنتیکی سلول


1976
باروخ بلومبرگ
دانیل گاجوسک
-
برای کشف آنها درباره مکانیسم و انتشار بیماریهای عفونی

1977
روزالین ساسمن یالو
روجرگیلمن و اندریوشالی
- برای ابداع روش رادیو ایمنواسی برای هورمونهای پپتیدی
برای کشف هورمون پپتیدی تولید شده در مغز
1978 ورنرآربر
دانیل ناتان
هامیلتون اسمیت
- برای کشف آنها درباره آنزیمهای محدود کننده و کاربرد آن در ژنتیک


1979
آلان کورماک
گادفری هونسفیلد
-
برای ابداع روشهای توموگرافی با کامپیوتر


1980
باروج بناسراف
ژان دوسه
ژرژ اسنل
-
برای کشف آنها درباره سطح سلولی در تنظیم واکنش ایمنولوژیک

1981
روجراسپری
دیوید هوبل
تورستن ویزل
-
برای کشف اعمال اختصاصی نیمکره‌های مغزی
دستگاه بینایی
1982 سون برگستروم
نبگت ساموئلسون
جون وین
- برای کشف آنها درباره پروستاگلاندین و مواد فعال بیولوژیکی وابسته

1983
باباراماک کلینتاک -
برای کشف او درباره عوامل متحرک ژنتیکی

1984
نیلز جرن
جرج کهلر
سنرارمیلستین
- برای تئوریهای مربوط به سیستم ایمنی و کشف منوکلونال آنتی بادی
1985 مایکل براون
ژوزف گلدستین
- برای کشف آنها در مورد تنظیم متابولیسم کلسترول


1986
استانلی کوهن
ریتالوی مونتالچینی
-

برای کشف آنها درباره عوامل رشد در بدن

1987
سوسوموتوناگاوا - برای کشف او درباره اصول ژنتیکی انواع آنتی بادیها
1988 جیمز وایت بلاک
گرترودالیون
جرج هیچینگ
-

برای کشف آنها درباره اصول اساسی درمان با دارو1989
میکل بیشاب
هارولد وارموس
- برای کشف آنها درباره مبنای سلولی ویروسهای سرطانزا1990
ژوزف موری
ادوارد توماس
-

کانادا
برای کشف آنها درباره پیوند سلولی و اعضا در بیماریهای انسانی
1991 اروین ناهر
برت ساکمن
- برای کشف آنها درباره کانالهای تبادلات یونی در غشای سلولها
1992 ادموندفیشر
ادوین کربس
- برای کشف آنها درباره فسفوریلاسیون پروتئینها
1993 ریچارد روبرت
فیلیپ شارپ
- برای کشف ژنهای ویران کننده

1994
آلفردگیلمان
مارتین رودبل
-
برای کشف آنها درباره پروتئین G و نقش آن در تبادلات سلولی

1995
ادوارد لویس
کریستین ولهارد
اریک ویشوس
-
برای کشف آنها درباره نقش ژنها در کنترل اولیه جنینی
1996 پیتر دوهرتی و رولف ناگل - برای کشف آنها درباره شناسایی سلولهای عفونی شده با ویروس به وسیله سیستم ایمنی
1997 استانلی پروسینر - کشف پریون به عنوان عامل ایجاد عفونت در انسان
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005


تعداد بازدید ها: 72351


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..