منو
 کاربر Online
580 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 08 مرداد 1385 [06:08 ]
  معلم
 

به دلیل شکل بیضوی تخم مرغ نیروی اعمالی به راس بیضی به صورت متقارن در سطح آن توزیع میگردد و تا زمانی که نیروی اعمالی از حد تحمل تنش فشاری در کل سطح محیطی تخم مرغ کمتر باشد تخم مرغ نمیشکند بحث تخم مرغ پخته و خروج مرکز ثقل و ... بیمعنا است به حد تحمل تنش پوسته تخم مرغ پس از پختن کاهش یافته است.

  امتیاز: 0.00