منو
 صفحه های تصادفی
کولیفلور
خطای دید در عکاسی
تأثیر افکار سید جمال الدین اسد آبادی
نظریه برخورد
گوزن
نظریه اتمی دالتون
خودتان را تحت فشار بگذارید
حبوبیه
چرخه زندگی گیاهان هرز
نیروی عضلانی
 کاربر Online
780 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  جمعه 12 اسفند 1384 [06:56 ]
  نور چراغ قوه یا نور افکنها و لیزر
 

سلام

آیا می دانید که نور چراغ قوه یا نور افکنها به علت برخورد با مولکول ها و ذرات گرد و غبار هوا ، پراکنده شده و گر چه نور آنها به صورت ستونی در فضا ممکن است پیش رود ولی برد چندانی ندارد و رفته رفته به صورت مخروط گسترده ای در آمده محو می گردد، ولی نور لیزر که پراکندگی اش به مراتب کمتر است می تواند مانند ترنی در هوا و با برد خیلی بیشتر پیش رود. نخستین بار با کمک پرتو لیزری با استفاده از دورنگر (تلسکوپ) 122 سانتیمتری دانشگاه صنعتی ماساچوست در سال 1341 پرتوی را به کره ماه تاباند که لکه ای نورانی با قطر 4/6 کیلومتر پدید آمد و این نخستین نوری بود که انسان به سطح کره ای آسمانی توانسته بود بتاباند.

  امتیاز: 0.00