منو
 کاربر Online
499 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  پنج شنبه 18 اسفند 1384 [08:10 ]
  شکل سیارت و اقمار
 

سلام

تمامي سيارات و قمرها كروي نيستند اما اكثر سيارات واقعا بزرگ، كه توسط ستاره شناسان شناخته شده اند، كروي هستند. بيشتر ستاره شناسان بر اين باورند كه در هنگام تشكيل اين اجرام آسماني، حرارت بسيار زياد بوده و باعث ذوب شدن آنها شده است كه در اين حالت، جاذبه در تعيين شكل آنها نقش مهمي داشته است. قوانين فيزيك نيز از همين جا سرچشمه مي گيرند. به گفته ستاره شناسان، هنگامي كه فاصله تمامي نقاط يك ماده از مركز جاذبه آن برابر باشد، حداقل انرژي مصرف مي شود. بنابراين هنگامي كه شكل يك سياره گرد باشد، توده آن نسبت به هسته جاذبه اش در نزديك ترين حالت قرار دارد.

img/daneshnameh_up/8/8f/Revolution.gif


اگر قسمتي از يك سياره، حالت بيرون زده داشته باشد، سياره بايد انرژي اضافي بيشتري را براي حفظ آن قسمت صرف كند. بنابراين سياره خود به طور طبيعي اقدام مي كند و از به وجود آمدن چنين حالتي جلوگيري مي كند. جاذبه موجود در سياره، تمامي جسم آن را به نحوي به سمت خود مي كشد كه شكلي به وجود آورد كه در آن هيچ قسمت بيرون زده اي وجود نداشته باشد. اين شكل همان كره است.

تصویر


حركت چرخشي سيارات تا اندازه اي حالت مدور بودن آنها را تغيير و كاهش مي دهد، بدين ترتيب كه دو قطب را به سمت داخل مي كشد و استوا را به سمت خارج مي راند. زمين و ديگر سيارات ، تغييرات جزئي اين چنيني را از خود نشان مي دهند وبنابراين كاملا كروي نيستند. برخي اقمار كوچك (براي مثال اقماري كه به دور مريخ مي چرخند و برخي سيارات موجود در نقاط دور فضا) داراي اشكال نامنظم تري مي باشند كه به احتمال زياد علت آن وضعيت پيچيده جاذبه اي است كه در زمان تشكيلشان حكمفرما بوده است.

برخي ستاره شناسان، اين قمرهاي كوچك را به "سيب زمينهاي مريض" تشبيه مي كنند، زيرا داراي شكلي غير عادي هستند. ستاره ها نيزاز مدور بودن با يكديگر تفاوت دارند. ستاره هاي منفرد به شكل كره هستند، اما در سيستم هاي دوتايي ستاره ها، اگر دو ستاره خيلي نزديك به هم در مداري گردش كنند، نيروي كشش دو طرفه مابين آنها مي تواند در شكلشان تغيير به وجود آورد و آنها را به چيزي شبيه به يك سفينه و يا توپ بيس بال تبديل كند.

  امتیاز: 0.00