منو
 صفحه های تصادفی
رشته کشاورزی
مقام مادر امام جواد علیه السلام
اقسام خیانت در امانت
الگوهای پرخاشگری در کودکان
استنتاج
پاسخ مسئله در کودکی
اریتریت
موضع و تاکتیک دروازه بان
تترادیمیت
کاربر:شکوفه رنجبری
 کاربر Online
1051 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 21 بهمن 1384 [17:06 ]
  > چه کسی پاسخگوست؟
 


> سلام

اگر فرض کنیم که بحثها بر اساس منطق مطرح شده و ادامه یابد.

مثل هر مباحثه علمی دیگر که منجر به یک طراحی یا اجرای یک پروژه می گردد.

البته بعضی ها که فقط می خواهند یک چیزی گفته باشند و در را به آسمان و ریسمان ربط دهند، معمولا نمی خواهند از این همه وقت و بررسی، یک نتیجه جامعی بدست آید که در آینده راهگشای بقیه هم باشد!

  • منطق ها با هم فرق میکنند ، منطق مساوی حقیقت نیست حقیقت مستقل از نحوه نگرش ، زاویه نگرش ، وهر چیزی است و بستگی به اعتقاد و نوع اعتقاد و بیان و بررسی ما ندارد .اعتقاد و منطق یک نفر ابزار نهایی برای دانستن حقیقت یک موضوع یا پدیده نیست . مثال :فکر میکنیم سوخت فسیلی باعث گرم شدن کره زمین شده است اگر فکر کنیم که این حرف آخر است در همانجا باید بایستیم و نظر دیگری را گوش نکنیم ،اما اگر کسی بگوید ما میدانیم چه مقدار گاز دی اکسید کربن تولید میکنیم چون تولید سوخت فسیلی مشخص است و میشود آنرا محاسبه کرد ، اما آیا ما میدانیم که چه مقدار دی اکسید کربن از آتشفشانها و فعل و انفعال های گوناگون در اقیانوسها به هوا بر میخیزد تا بتوانیم با قاطعیت بگوییم که گرم شدن جهانی عاملش فقط سوخت فسیلی است ؟ اینست که هر کسی که نظری میدهد در باره آن منطق خودش را دارد و نباید به هیچ تک منطقی بعنوان حرف آخر نگریست مگر اینکه آن ثابت شده باشد .اثبات مسائل بغرنج و زمان بر اول با نظریه شروع میشود و تمام نظریه ها منطق خود را دارند ولی وقتی آن به ثبوت رسید ممکن است یکی از آنها نظریه درست باشد و یا حتی احتمال دارد اجزایی از هر یک از آنها راه به حل نهایی آن ببرد . پس یک منطق نباید بتواند محک منطق های دیگر قرار بگیرد.

  • همان آسمان و ریسمان را بهم ربط دادن ابتدایی ترین طرح نظریه است وقتی فرصت مطرح شده پیدا بکند در طی زمان اشکالهایش رفع میشود و پخته و پرورده میگردد.

  • یک روز میگفتند دنیا روی شاخ گاو قرار دارد که میبینید نظریه ای ابتدایی بود و مردم هم مدتی با آن تفکر زندگی کردند و به مرور زمان با افزایش شناخت ما از محیط دیگر آن نظریه نه تنها منطقی نیست بلکه خیلی هم مضحک است.

  • راهگشایی با مطرح شدن همه نظرات ممکن میشود و یک نفر نباید بتواند یک تفکر و منطق را با ابزار مختلف حذف کرده و کل نظر مطرح شده را با مخرب نامیدن آن و اتهام وارد کردن به گوینده ،منطق خود را وحی منزل بداند. منطق ها برخی پایه بر اعتبار دانسته های دیگر دارند و نباید از ابتدا آنرا باطل به حساب آورد مثال : اگر کسی گفت که محیط دایره عظیمه کره زمین چهل هزار کیلو متر است از او سوال نمیکنیم که آیا تو آنرا اندازه گرفته ای که چنین حرفی میزنی ؟ بلکه بر اساس یافته های دیگر میتوان آنرا ثابت کرد هرچند با دقت زیاد هم نباشد . ولی اگر سوال کرد که تو چگونه آنرا میدانی باید پاسخش را داد ، چون با سطح دانش های گوناگون روبرو هستیم و برخی را واقعا مردم نمیدانند نباید تصور کرد که او دارد جهت بحث را عوض میکند و نظر سوئی دارد .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 21 بهمن 1384 [17:06 ]
  > چه کسی پاسخگوست؟
 

  • شما عقیده ای مطرح میکنید که مثلا آمریکا مستکبر است باید موافقین و مخالفین بتوانند در باره اش آزادانه سخن بگویند و همه منطق ها مطرح شوند و خواننده بر اساس بینش خود در آن مقطع نظری را انتخاب بکند ، اصلا درست نیست که در مسائل فکری کسی در بحثی ریش سفیدی بکند و گمان کند که بحث کردن جدل فیزیکی است و باید آنرا به نفع یک نفر از طرفین بحث خاتمه داد این راه علمی و پیشرفته نیست و از افکار مانا و در جا زن بیرون میاید .

  • بعضی مدیران انجمن از شیوه های مختلف مانند خفه کردن یک بحث با بوجود آوردن بحث های دیگر که ارزش مقطعی ندارد استفاده میکنند که خود آن جدال با آزادی بیان اما بصورت مخفی است .

  • اگر مدیر انجمنی بر اساس سلیقه خود بحث ها را جراحی کند این مدیر برای بقیه افراد تصمیم گرفته است که آنها صلاحشان نیست تا بعضی چیز ها را بدانند . و این نوع نگرش ریشه در اسلام و باور اسلامی دارد و نمونه های فراونی را میشود ذکر کرد که بحثی را فقط اجازه میدهند که برای تفکر و راه خودشان استفاده داشته باشد نه اینکه به دانش عمومی کمک کند و این یکی از مهمترین ترین مسائلی است که کشور های اسلامی را عقب نگه داشته است . کسی که برای منفعت گروه خودش جلو تفکر و فعالیت و کار آنها را بگیرد اعتقادی به ترقی ندارد و به جامعه بعنوان وسیله ای برای سرکار ماندن خود و نان خوردن مینگرد ، ما در حال حاضر چنین جامعه ای داریم .

  امتیاز: 0.00