منو
 صفحه های تصادفی
ملوک الطوایف دوم در اندلس
پاستوریزه کردن
انواع شعر از نظر قالب یا صورت Form
گربه شرودینگر
پرچمها Androecium
خواص بلورها
دانش آموز خلاق
تیره تیزک
گروه گارنت
آند و کاتد
 کاربر Online
514 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 17 بهمن 1384 [08:20 ]
  در آن دور دست ، رازی هست
 

در آن دور دست رازی هست
افق های جدید ، بر لبه منظومه شمسی

"نیو هاریزونز" فضا پیمای بدون سر نشینی است که سازمان هوانوردی و فضا نوردی آمریکا ، در ژانویه آن را راهی آسمان کرد تا افق های جدیدی را در منظومه شمسی ، به روی بشر باز کند . وظیفه اصلی نیو هاریزونز ، بررسی سیاره پلوتو و اقمار آن است . پلوتو ،نهمین قمر منظومه شمسی است و بعد از آن کمربندی از اجرام آسمانی وجود دارد که " کوی پر " نام دارد .
پلوتو در اعداد
یک سال پلوتو 248 برابر سال زمین است و هر روز آن 4/6 برابر روز زمین است .
دمای سطح پلوتو تنها 4 درجه بالای صفر مطلق است ؛ یعنی منفی 233 درجه سانتیگراد .
جرم پلوتو دو هزارم جرم زمین است و تنها یک هزارم زمین از خورشید نور و انرژی می گیرد .

  امتیاز: 0.00