منو
 کاربر Online
1051 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  چهارشنبه 28 دی 1384 [17:09 ]
  گزارش گروه علمی نجوم
 

گروه علمی نجوم_آذر ماه 84
*بخش دانشنامه
بررسی کارشناسی و اصلاح مقالاتحذف صفحهتألیف جدیداعلام نیاز
آتشفشان در منظومه شمسی انرژی خورشیدی تابش حفره سیاه علم ستاره شناسی
آلودگی فضازهره «سیاره» ستاره قطبی لباس فضانوردان
استفاده از انرژی خورشیدیماهواره سیاره ایکس دیگهای خورشیدی
انرژی تاریکانفجار بزرگ شناسایی سیاهچاله‌ها سیارک
انقلاب نسبیت ستارگان در فصول مختلف سالاخترنما
باد خورشیدی سر انجام و سرنوشت نهایی جهان سحابی خرچنگ
پلوتون «سیاره» سیستم مکان یابی جهانی یا GPSمخترع تلسکوپ کیست؟
تعاریف بنیادی نجوم فیزیک مکتب کپنهاگ تصادف کهکشانها
تلسکوپ
تولد ستارگان
حفره سیاه
خانواده زمین
خوشه های کهکشانی
دنیای سیاهچاله‌ها
زندگی در فضا
زهره
زیستگرد خورشید
ستارگان دب اکبر
ستارگان غیر دور قطبی
ستاره شناسی رادیوئی
سیاهچاله
شهابواره
صلیب جنوبی «صورت فلکی»
طیف خورشیدی
عطارد
غولهای سرخ
فضا-زمان
فناوری تلسکوپ ها
فیزیک فضا
کاوش فضایی
کسوف
کمربند تشعشعی زمین
کیهان شناسی
کیهان شناسی در هزاره نو
ماهواره های فضایی
میزان وجود ماده تاریک
نجوم اسلامی
نظریه سیاه‌چاله
نقش میدان مغناطیسى در حفاظت از کره زمین
همجوشی خورشیدی
اورانوس
مرگ خورشید
نپتون «سیاره»
انرژی خورشیدی
زهره «سیاره»
انفجار بزرگ
ماهواره
جعبه سیاه فضایی
شفق قطبی
نظریه انفجار بزرگ
گروه علمی نجوم_دی ماه 84
*بخش دانشنامه
بررسی کارشناسی و اصلاح مقالاتحذف صفحهتألیف جدیداعلام نیاز
بی‌وزنی فضایی(ماهواره های فضایی علم ستاره شناسی اسرار کائنات در قرآن مجید
پدیده گلخانه ایاندازه شهاب سنگها لباس فضانوردان زوایا و مقیاسها در اختر شناسی
تاج خورشید تکامل ستاره ای دیگهای خورشیدی فام کره
تاریخ شهاب سنگهاستاره دنباله دار سیارک قیفاووسی
تحولات ستاره ماهواره فضایی اخترنما رصد با چشم غیر مسلح
تکامل ستاره‌اینظریه نسبیت سحابی خرچنگ تعیین جرم و چگالی خورشید
حرکت ظاهری ستارگان سیاره عطارد مخترع تلسکوپ کیست؟ سفر فضاپیمای روسی "میر"
حلقه‌های زحل1قوانین کپلر تصادف کهکشانهازمان نجومی و خورشیدی
حیات در کرات دیگرانرژی خورشید1
خسوفرصد خانه
رصدخانهعلم فضا
زندگی ستارهمرگ خورشید تصویر
ساختار جهان
ستارگان دوتایی
ستاره دنباله‌دار
ستاره نوترونی
سطح مریخ
شکل واقعی زمین
صور فلکی
ضد ماده
فیزک سیارات
قوانین کپلر
ماهواره های ردیابی
مرگ ستاره
مریخ
مطالعه شهاب سنگها
منظومه شمسی از نگاه قدما
نامگذاری ستارگان
نقشه ستارگان
نیروی گرانشی
جمع کننده های خورشیدی
حفره های سطح ماه
فضا
مواد بین ستاره‌ای
حرکت وضعی زمین
شهاب سنگ تانگاسکا
مبانی گرانش
جرم بیوسفر
(ماهواره های فضایی
اندازه شهاب سنگها
تکامل ستاره ای
ستاره دنباله دار
ماهواره فضایی
نظریه نسبیت
سیاره عطارد
1قوانین کپلر
انرژی خورشید1
رصد خانه
مرگ خورشید تصویر
علم فضا


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  سه شنبه 23 اسفند 1384 [08:10 ]
  گزارش گروه علمی نجوم ، بهمن و اسفند
 

بهمن ماه
بررسی و اصلاح
حذف صفحه
ایجاد جدید
اعلام نیاز
موجودات فرازمینی تلسکوپهای اولیه فضاپیمای روسی میر سوراخهای کرم در فضا
گرانش زمینحیات فرازمینی حیات در کره ماه حبابهای بزرگ کیهانی
قانون جهانی گرانشزندگینامه آرتور چارلز کلارک علت متفاوت بودن سرعت سیارات کیهان و میکروموجها
عصر فضا کمربند سیارکهاتبدیل انرژی خورشیدی به انرژی مکانیکی راهنمای جستجوی دنباله داران
جرم گرانشی تلسکوپهای بزرگ مدلهای کیهانشناسی تفاوت جو سیارات منظومه شمسی
تاریخ کائناتدب اکبر «صورت فلکی» سرگذشت لباس فضایی ابو محمود حامد ابن خضر خجندی
اگر ستاره نباشد!سیارات منظومه شمسی تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته ابوسعید احمد بن عبدالجلیل سنجری
اخترشناسی فضا اسرار کائنات در قرآن مجید کوتوله قهوه‌ای
اتمسفر
آرتور چارلز کلارک
آب و هوای زمین
ابرنواختر
اختر فیزیک
اقیانوس های سیاره ای
اگر ماه نباشد!
تحولات افلاک
سوراخ اوزون
فعالت خورشیدی
کمربند سیارک
مکانیک سماوی
میدان گرانشی
منظومه شمسی
اثرات بیولوژیکی اشعه ماورا بنفش
تلسکوپ پنج متری
جو ناهید
حیات در ماورای زمین
قمرهای گالیله
نواختر
آغاز و شکل‌گیری کائنات
تابش میکروموج کیهانی
تلسکوپ رادیویی
حیات در کائنات
حیات در منظومه شمسی
ماده در کیهان
یونوسفر
اثرات خورشید بر شرایط اقلیمی زمین
چگونگی تعیین دمای خورشید
جهان های موازی
ارشمیدس
دب اصغر
تلسکوپهای اولیه
حیات فرازمینی
زندگینامه آرتور چارلز کلارک
کمربند سیارکها
تلسکوپهای بزرگ
دب اکبر «صورت فلکی»
سیارات منظومه شمسی
کهکشان انفجاری
شهاب
کاوش کهکشان
اسفند ماه
بررسی و اصلاح
حذف صفحه
ایجاد جدید
اعلام نیاز
انبساط جهان کسوف سوراخهای کرم در فضا
فیزیک خورشیدخوشه ستاره حبابهای بزرگ کیهانی
پیدایش جهانقمر مشتری کیهان و میکروموجها
عصر تاریکی جهان رصد خانه فضائیراهنمای جستجوی دنباله داران
کائنات بی مرکز گسترش جهان تفاوت جو سیارات منظومه شمسی
نظریه مرکزیت خورشید کپرنیک ابو محمود حامد ابن خضر خجندی
خورشید ابوسعید احمد بن عبدالجلیل سنجری
ستارگان کم جرم و پرجرم کوتوله قهوه‌ای
جو مریخ
مشاهدات گالیله
ماده آلی در شهابسنگها
کوتوله سفید
قمرهای مریخ
سراب کیهانی
ستاره شناسی مایکروویو
ستاره شناسی در عمل
ستاره دنباله دار شوماکر- لوی
ستارگان امراة المسلسله
رشد ستارگان
اصل کیهان شناسی
آلن بارتلت شپرد
تکامل جهان
جهان بزرگ مقیاس
پیدایش کیهان شناسی
کائنات باز
کائنات زمین مرکز
اندازه شهاب سنگها
آماده سازی کیهان نوردان
جهان و بحران انرژی
نمایش هندسی ستارگان
ماهواره های ستاره شناسی
کهکشان امراة المسلسله
قمرهای میانی و بیرونی مشتری
کهکشان انفجاری
آماده سازی کیهان نوردان
اندازه زمین
اندازه شهاب سنگها
قمرهای مریخ
عصر تاریکی جهان
ستاره شناسی نامرئی
ستاره شناسی مادون قرمز
ستاره دنباله دار هالی
درون ناهید
جهان و بحران انرژی
تعداد هوشمندان کیهان
خوشه ستاره
کسوف
قمر مشتری
رصد خانه فضائی
گسترش جهان


  امتیاز: 0.00