منو
 کاربر Online
655 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 24 دی 1384 [07:29 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : معرفی ابولولو (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:علیرضا علیمرادیان

علی بن حسین بن علی مسعودی - مروج الذهب بیروت 1965 - جلد 2 ص 32 مینویسد :

.......وکان مجوسا( فیروز ) من اهل نهاوند .

لازم به ذکر است که ابولولو فیروز نهاوندی بوده است و به استناد تاریخ طبری ............... مردی از طایفه بنی تمیم بر جست و آن غلام ( فیروز ) را بگرفت و کارد از دست وی بیرون کرد و وی را بدان کارد بکشت .
ترجمه تاریخ طبری صفحه 71

نقل صحیح این است که فیروز نهاوندی به دنبال قتل عمر یازده نفر دیگر را کشت و خود در همان جا کشته شد ولی مردم کاشان به اشتباه معتقدند که ارامگاهی که در نیمه راه باغ فین قرار دارد قبر بابا لولو است .
  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline نفیسه احمدی 3 ستاره ها ارسال ها: 62   در :  دوشنبه 26 دی 1384 [15:05 ]
  >انتقال یافته از پرسش و پاسخ : معرفی ابولولو (از طریق تماس با ما)
 

علت پديد آمدن اين معتقدات عاميانه چيست ؟
با چه سيستمي در تاريخ به وجود مي آيد ؟

  امتیاز: 0.00