منو
 کاربر Online
545 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline ندا عربان 3 ستاره ها ارسال ها: 102   در :  چهارشنبه 14 دی 1384 [07:17 ]
  مغایرتهای زمان ما
 


ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتر داریم؛
چندین برابر مایملک داریم اما ارزشهایمان کمتر شده است.

خیلی زیاد صحبت می کنیم، به اندازه کافی دوست نمی داریم و خیلی زیاد دروغ می گوییم .
زندگی ساختن را یاد گرفته ایم اما زندگی کردن را نه؛

ما ساختمانهای بلندتر داریم اما طبع کوتاه تر،
بزرگراه های پهن تر اما دیدگاه های باریکتر .

عجله کردن را آموخته ایم و صبر کردن را نه،
درآمدهای بالاتری داریم اما اصول اخلاقی پایین تر.

پیشنهاد می کنم از امروز شما هیچ چیز را برای موقعیتهای خاص نگذارید، زیرا هر روز زندگی یک موقعیت خاص است .

زندگی فقط حفظ بقاء نیست، بلکه زنجیره ای ازلحظه های لذتبخش است .

عباراتی مانند ”یکی از این روزها“ و ”روزی“ را از فرهنگ لغت خود خارج کنید. بیایید نامه ای را که قصد داشتیم ”یکی از این روزها“ بنویسیم همین امروز بنویسیم .

  امتیاز: 0.00