منو
 کاربر Online
628 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علی امامی 3 ستاره ها ارسال ها: 134   در :  دوشنبه 12 دی 1384 [14:02 ]
  انتحار
 

سلام
آیا عیاران جوانمرد بودند ؟ رابین هود هم عیار بوده ؟


اگر نگاه شما به اين مساله مذهبي واسلامي است كه بايد بگويم نه
مگر داستان انار وامام صادق علیه‌السلاموآن دزد را نشنيده ايد كه از ثروت مندان مي دزديد وبه فقرا ميبخشيد وثواب وگناه را جمع وتفريق مي كرد ونهايتا از خدا يك بهشت را طلب كار شد.همين كارش مورد اعتراض اما م واقع شد.
اما اگربا نگاه غير مذهبي به آن مي انديشيد انرا در كانون همان جامعه ببينيد
هميشه به قول جامعه شناسان در پاسخ به يك واقعه مي توان برخورد هاي متفاوتي را از افراد جامعه ديد.
درزماني كه فشار زياي روي مردم وجود دارد خب طبيعي است كه عده اي دست به اين كار بزنند واز اين راه بخواهند خود ،خانواده واطرافيان را به نوايي برسانند.
اين براي من جاي سئوال ندارد اما سئوالتان باعث شد كه من بپرسم
آيا عمليات استشهادي مسلمانان فلسطيني كه به قصد نجات ديگران دست به انتحار مي زنند
وتا جايي كه مي دانم انتحار حرام است درست است يانه؟
واگر بد نشود شهادت فردي مثل حسين فهميده كه خودرا جلوي تانك مي اندازد بازهم درست است؟  امتیاز: 0.00