منو
 کاربر Online
370 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 11 دی 1384 [07:43 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : photochoromic lens (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 12 دی 1384 [07:54 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : photochoromic lens (از طریق تماس با ما)
 

دارا
این لنز ها اولین بار در سال 1960 توسط شرکت کورنیگ در امریکا تولید شد و پس از گذشت سه دهه در 1990 تحول یافت و نام سازنده آن اینبار "ترانزیشنزTransitions " بود بدین سبب این لنز ها را اکنون خیلی ها در امریکا لنز های ترانزیشنز مینامند اما واژهء فتو کرومیک کماکان واژه صحیح و علمی آنست .

لنز های فتوکرمیک دارای میلیونها مولوکول از موادی است مانند کلرور نقره یا هالید نقره که در درون شیشه قرار دارد هر یک از این دو ماده در مقابل نور مرئی شفاف و بدون تغییرند اما خاصیت آن زمانی پدیدار میگردد که آنرا در مقابل نور فرا بنفش و یا نور آفتاب قرار دهید در این موقع این ماده دستخوش تغییراتی میشود که شکلش تغییر میکند و شکل بوجود آمده مقداری از نور مرئی که قبلا بی تاثیر بود را جذب کرده و باعث تیرگی لنز میشود. وقتی که آنرا از نور فرا بنفش دور کنید دوباره مولوکول ها فرو میرزیند و خاصیت آن وارونه میشود و در هر دو موقعیت این عمل با سرعت انجام میگیرد.

ایرادی که نوع اول آن که یعنی نوع ساختهء کورنیگ داشت این بود که در لنز های تجویز شده چشم پزشک چون عدسی دارای ضخامت های مختلف در لنز بود و با توجه به اینکه این مولوکول ها به طور بکنواخت در لنز پراکنده بودند قسمتهای کلفتر لنز تاریک تر از قسمت های نازک آن به نظر میامدند . ولی با رشد بازار لنز های پلاستیکی این پروسه دستخوش تحولی شد بدین صورت که لنز را داخل ماده شیمیایی قرار میدهند و مولوکول های ماده فتوکرمیک تا عمق 150 میکرون جذب پلاستیک میشود که مقدار کافی از این ماده برای کار با این هدف است نام سازنده این لنز فتوکرمیک ترانزیشنز است و به همین دلیل آنرا لنز ترانزیشنز هم مینامند .

نکاتی که لازم است بدانید اینست که سازنده های اتومبیل در شیشه های پنجرهء اتومبیل برای جلوگیری از پرتو فرا بنفش که به داخل اتومبیل صدمه میزند فیلتری قرار میدهند که از ورود نور فرا بنفش به داخل اتومبیل جلوگیری کند .وقتی شما پشت فرمان اتومبیل هستید و نور آفتاب مزاحم رانندگی شماست اگر عینک فتوکرمیک را به چشم بزنید بخاطر وجود آن فیلتر در شیشه اتومبیل عمل نمیکند و تاریک نمیشود بخاطر این سازنده گان خود لنز را مقداری تاریک تر میسازند ولی داخل اتومبیل با شیشه های بالا کشیده انتظار همان کاری که مقابل نور آفتاب میکند را نداشته باشید . اگر عینک را مقابل لامپ فرا بنفش قوی بگذارید عینک کاملا تیره میشود .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 12 دی 1384 [10:56 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : photochoromic lens (از طریق تماس با ما)
 

در نوشته بالا لطفا هر جا "کورنیگ"میبینید آنرا به کورنینگ تغییر دهید اشتباه تاپیی است ،اینرا خواستم اصلاح کنم.

  امتیاز: 0.00