منو
 کاربر Online
433 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 11 دی 1384 [04:25 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : چگونگی کم کردن شدت میدان مغناطیسی (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:معصومه کارور  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 12 دی 1384 [08:54 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : چگونگی کم کردن شدت میدان مغناطیسی (از طریق تماس با ما)
 

به شکل گیری دوقطبی ها توجه کنید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 12 دی 1384 [08:54 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : چگونگی کم کردن شدت میدان مغناطیسی (از طریق تماس با ما)
 

باید توضیح بدهید هدفتان از آن چیست ، اگر منظورتان وجود میدان مغناطیسی پارازیت و مزاحم در یک مدار الکترونیکی است که میخواهید آنرا کاهش دهید ، با یک چوک (choke یاسیم پیچ اتینیویت کننده یاکم کننده ولتاژ کننده ) میشود اینکار را کرد که انواع مختلفی دارد و از اندازه های کوچک چند نانو هنری تا دهها میلی هنری که بزرگتر هستند وجود دارد .اگر المان های مدار شما نوسان ناخواسته میکند قطعات الکترومغناطیسی کوچک و منجوق مانند و به رنگ سیاه وجود دارد که میشود از آن روی پایه(پین) المان استفاده کرد تا نوسان ناخواسته را کم بکند , در این نوع مسائل شما خوب است کمی بیشتر توضیح بدهید که هدفتان چیست . اگر ترانسفورموتور مولد میدان مغناطیسی مزاحم ایجاد میکند با یک پوشش فلزی قوطی مانند که روی آن میگذارید میشود نفوذ آنرا به مدار های دیگر کم کرد و برای آزمایش از فویل آلومینیمی میتوانید استفاده کنید یا یک قوطی خالی کنسرو تمیز شده را وارونه روی آن بگذارید و نتیجه را ببینید , مواظب ولتاژ بالا و برق گرفتگی باشید و تدابیر لازم را اتخاذ کنید . خانواده ای از نوسان کننده ها وجود دارند که به آن نوسان کننده کاوی یا حفره ای میگویند در این نوسان کننده نوسان از محفظه بیرون نمیرود و نوسان کننده و محفظه همه با هم مانند یک المان بحساب میاید و اگر مختصات فیزیکی آن تغییر کند روی فرکانس اثر میگذارد . پس منظورتان را توضیح بدهید که ما تمام آطلاعات را در اینجا بدون ضروت تکرار نکنیم . این اطلاعات زیادند و در صورت نیاز ِ کسی به آن میشود آنرا توضیح داد ولی وارد جزییات آن شدن تخصصی است و استفاده عمومی ندارد . از فریت ها(Ferites) که به صورت ورق ساخته شده نیز میشود استفاده کرد.
  امتیاز: 0.00