منو
 صفحه های تصادفی
آلرژی فصلی
مکتب جاودان
جنگ اچمیازین
یزید بن مسعود و پاسخ مثبت به دعوت امام حسین علیه السلام
شکست
انواع تخریب زمین لرزه
تاریخچه فوتبال
انفاق فاطمه علیها سلام به صیاد
سم شناسی
رد پای فیزیک در زندگی
 کاربر Online
257 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 11 دی 1384 [03:25 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : چگونگی کم کردن شدت میدان مغناطیسی (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:معصومه کارور  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 12 دی 1384 [07:54 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : چگونگی کم کردن شدت میدان مغناطیسی (از طریق تماس با ما)
 

به شکل گیری دوقطبی ها توجه کنید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 12 دی 1384 [07:54 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : چگونگی کم کردن شدت میدان مغناطیسی (از طریق تماس با ما)
 

باید توضیح بدهید هدفتان از آن چیست ، اگر منظورتان وجود میدان مغناطیسی پارازیت و مزاحم در یک مدار الکترونیکی است که میخواهید آنرا کاهش دهید ، با یک چوک (choke یاسیم پیچ اتینیویت کننده یاکم کننده ولتاژ کننده ) میشود اینکار را کرد که انواع مختلفی دارد و از اندازه های کوچک چند نانو هنری تا دهها میلی هنری که بزرگتر هستند وجود دارد .اگر المان های مدار شما نوسان ناخواسته میکند قطعات الکترومغناطیسی کوچک و منجوق مانند و به رنگ سیاه وجود دارد که میشود از آن روی پایه(پین) المان استفاده کرد تا نوسان ناخواسته را کم بکند , در این نوع مسائل شما خوب است کمی بیشتر توضیح بدهید که هدفتان چیست . اگر ترانسفورموتور مولد میدان مغناطیسی مزاحم ایجاد میکند با یک پوشش فلزی قوطی مانند که روی آن میگذارید میشود نفوذ آنرا به مدار های دیگر کم کرد و برای آزمایش از فویل آلومینیمی میتوانید استفاده کنید یا یک قوطی خالی کنسرو تمیز شده را وارونه روی آن بگذارید و نتیجه را ببینید , مواظب ولتاژ بالا و برق گرفتگی باشید و تدابیر لازم را اتخاذ کنید . خانواده ای از نوسان کننده ها وجود دارند که به آن نوسان کننده کاوی یا حفره ای میگویند در این نوسان کننده نوسان از محفظه بیرون نمیرود و نوسان کننده و محفظه همه با هم مانند یک المان بحساب میاید و اگر مختصات فیزیکی آن تغییر کند روی فرکانس اثر میگذارد . پس منظورتان را توضیح بدهید که ما تمام آطلاعات را در اینجا بدون ضروت تکرار نکنیم . این اطلاعات زیادند و در صورت نیاز ِ کسی به آن میشود آنرا توضیح داد ولی وارد جزییات آن شدن تخصصی است و استفاده عمومی ندارد . از فریت ها(Ferites) که به صورت ورق ساخته شده نیز میشود استفاده کرد.
  امتیاز: 0.00