منو
 کاربر Online
2042 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline نیر فارابی اصل 3 ستاره ها ارسال ها: 630   در :  سه شنبه 29 آذر 1384 [17:58 ]
  آیا همه ستارگان هم سن و هم شکلند؟
 

آیا همه ستارگان هم سن و هم شکلند؟_

همانطور که گلستان محل تکامل انواع گلهاست و از گل تازه جوانه زده تا گل چند ساله در یک گلستان یافت می‌شود ، آسمان هم محل تکامل ستارگان گوناگون و در سنین مختلف می‌باشد.

اگر ما می‌توانستیم هزاران سال را به ثانیه‌ای مبدل سازیم و طومار هستی را با سرعت زیاد در هم بپیچیم ، آن وقت مشاهده می‌کردیم که "ستارگان " مانند "کرمهای شب تاب " در میان جنگل می درخشند و پیوسته فروزان تر می‌شوند ، و سپس به تاریکی می‌گرایند و از هم می‌پاشند یا چون زغال گداخته در آغاز ، مشتعل و بعد شعله ورتر میشوند ، رفته رفته سرد و خاموش می‌گردند.

در این جهان ابدیت وجود ندارد. این ستارگان نیز مثل ما می‌آیند و می‌روند . اما حیاتشان( بر خلاف عمر چند ده ساله ما ) میلیاردها سال طول می‌کشد.


  امتیاز: 0.00