منو
 صفحه های تصادفی
هدف وسیله راتوجیه نمیکند - سیاست ما کیاولیستی
فسفوسیدریت
لووستاتین
کنسرسیوم یوروفایتر تایفون
حفظ آبروی فقیر
دیدار با امام حسن عسگری در رویا
تداوم مناسبات سلجوقیان با خلفا در سلسله های دیگر
روانشناسی
تدریجی بودن نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام
لشکرکشی محمود به ماوراء النهر
 کاربر Online
396 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  دوشنبه 28 آذر 1384 [14:07 ]
  سلطان ستارگان
 


انرژي درخشانترين ستاره در كهكشان ، ده ميليون بار از خورشيد بيشتر است و در مدت 6 ثانيه معادل يك سال خورشيد انرژي آزاد مي سازد. اين ستاره به دليل شكل خاص گازهاي ابر مانندي كه آن را احاطه كرده است. ستاره تپانچه‌اي (Pistol Star) نام گرفته است.

تصویر

اهميت اين ستاره بوسيله تجهيزاتي كه بر روي تلسكوپ هابل نصب شد، آشكار گرديد. در اين تجهيزات، از پرتو مادون قرمز كه به درون غبارهاي ستاره اي نفوذ مي كند استفاده مي شود. به دليل وجود اين غبارها و به سبب عدم استفاده از تجهيزات مذكور ، اين ستاره قبلا در هاله اي از ابهام فرو رفته بود.

  امتیاز: 0.00