منو
 صفحه های تصادفی
تیره پای خرسان
سنگ معدن نمک طعام
فسیل
زیره سیاه
حمل و نقل
نواب خاص امام زمان عج « حسین بن روح »
ویتامین B1
ثبت شرکت سهامی عام
گوهرها و احساسات آدمی
تیره گل جالیز
 کاربر Online
435 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline کیانی 3 ستاره ها ارسال ها: 244   در :  یکشنبه 29 آبان 1384 [09:51 ]
  همه چیز دانی من
 

سلام

گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد
به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم


کمتر هموطنی را ملاحظه می کنید که هنگامی که در مقابل سوالی قرار بگیرد و پاسخ آن را نمی داند ، از کلمه « نمی داند » استفاده کند . از استثناء که بگذاریم این روش تقریبا" مقبول و جا افتاده است که اگر هم نمی خواهیم پاسخ غیر واقعی بدهیم « چون نمی دانیم » ، سعی می کنیم سوال را با یک سوال دیگر پاسخ دهیم .
سوال در مقابل سوال به جای پاسخ .

  امتیاز: 0.00