منو
 کاربر Online
503 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 16 آبان 1384 [08:37 ]
  انتقال یافته از بحث روز دانش آموزی >> یک سوال اساسی؟
 

سلام

 • سعی کنیم برگردیم به زمانهای کمی قدیم تر:
  • زمان قاجار!
  • کامپیوترم را روشن می کنم، کارت بهلول آنلاین را در آورده و به شبکه اداره تربیت عامه وصل می شوم.

سوال: نظرتان را راجع به قضیه ما با روس چیست؟
من می نوشتم:
 • اصلا برای چی داریم جنگ می کنیم؟
  • نخجوان و آذزبایجان به چه درد ما می خورد؟
 • اگر کوتاه می آمدند، خیلی بهتر بود
آخیش:خوب بهتر شد. با این عهدنامه ترکمنچای و گلستان راحت شدیم. برویم بخوابیم و در قهوه خانه ها قلیانمان را بکشیم.

 1. راستی فرق این عهدنامه ها با عهدنامه های امروز چیست؟
 2. اگر آنروز شما جای من پشت کامپیوتر بودید، چه می نوشتید؟
 3. با روس ها رابطه برقرار می کردیم و با بچه هایمان راجع به آرزوهایمان در میدان بزرگ مسکو حرف می زدیم؟
 4. از ادب و مراسم بزرگ زادگان و اشراف روس تعریف می کردیم؟
 5. به کالج های آنجا می رفتیم و در ناسای پترزبورگ به تحقیق مشغول می شدیم؟
 6. مدل لباسهای اشراف روس را می پوشیدیم و مثل آنها پاهای مان را محکم به زمین می کوبیدیم و می رقصیدیم؟
 7. و به زبان روسی می گفتیم OK!

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 16 آبان 1384 [15:40 ]
  انتقال یافته از بحث روز دانش آموزی >> > یک سوال اساسی؟
 

دوست من عقب ماندگی هنوز هم سر جایش است یکی از ابزار برچیدن عقب ماندگی داشتن وسایل ارتباط جمعی خوب است که وقتی آنرا هم پیدا میکنیم مثل همین اینترنت در خدمت اهداف گروهی قرار میگیرد و به بهانه های مختلف به وسیله ای جناحی تبدیل میشود , ما در اینجا مبحث برای بحث در باره سینما داریم ولی تکلیف بحث های سیاسی و اجتماعی را فقط سلیقه یکی دو نفر تعیین میکند ,ما در استبداد هنوز در جا میزنیم, شما که آگاهی دارید مدد کنید تا اول این وسیله را از استفاده شخصی و تبلیغ منافع جناجی آزاد کنیم تا در ضمن آن بحث شما را هم ادامه دهیم . اگر ما مطالب علمی مربوط به بحث در باره ایراد و اشکال در راس هرم مملکتی داریم و همه ما ها هم ادعای روشنفکری میکنیم و خواستار پیشرفت میهنمان هستیم ما باید در کجا این بحث ها را بکنیم ؟ تمام افرادی که سری در مطالعه دارند عمدا برای منافع گروهی یا ندانسته در گیر توصیف روبنا و مسایل کوچکتر شده اند و آنقدر مطلب پست میکنند و روی یک خط میایستند که حوصله ات را سر ببرند و وقت تلف کنند تا مردم را گیج کنند , مسائل ما بزرگتر از استرس و راه مقابله با آن و پر یا خالی دیدن لیوان و چیز هایی از این قبیل هستند . شما که به مسائل فوق آگاه هستید شک ندارم که اینها را هم میدانید .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 17 آبان 1384 [14:25 ]
  انتقال یافته از بحث روز دانش آموزی >> >> یک سوال اساسی؟
 

>شما که به مسائل فوق آگاه هستید شک ندارم که اینها را هم میدانید .

فکر می کنم این نامه اشتباهن زیر این نامه آمده است. چون ارتباطی به متن اصلی ندارد.
مدیر محترم می باید در موقع تایید به آن توجه می کردند. به هر حال می توانند این نامه را به محل مناسب خود انتقال دهند!  امتیاز: 0.00