منو
 کاربر Online
709 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  شنبه 14 آبان 1384 [09:29 ]
  کوانتوم quantum
 


1) کمترین مقداری که برخی از کمیتها مانند انرژی یا بارالکتریکی می توانند داشته باشند و تغییر آن کمیتها نیز ناپیوسته و بصورت مضربهای درستی است از آنها.

2) کوچکترین بخش یک پدیده فیزیکی مثل میدان یا تابش که دارای خواص ذره ای همچون اندازه حرکت خطی و اندازه حرکت زاویه‌ای است، مانند فوتون که کوانتوم تابش الکترومغناطیسی است.

تصویر


  امتیاز: 0.00