منو
 کاربر Online
518 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  چهارشنبه 11 آبان 1384 [16:26 ]
  گزارش ماه دوم گروه علمی فیزیک
 

گزارش ماه دوم گروه علمی فیزیک
*بخش دانشنامه
بررسی کارشناسیقابل قبولویرایش جزئیویرایش کلیحذف صفحهتألیف جدیداعلام نیاز
آمپرتکنولوژی ابررسانا تشکیل سیاه چاله آمپر قانون جازبه نیوتن آب و هواشناسی و سیر تحولی آن آینه‌های شلجمی
بمب هسته ای ذرات بنیادی موشک بمب هسته اینزدیک بینی یکاهای دما پایان فیزیک
طراحی هواپیمای جنگندهشهاب ابعاد جهانطراحی هواپیمای جنگنده اندازه جهان خواص نور لیزر زلزله شناسی
نیکولا تسلا اسیلوسکوپ چاپگر های لیزرینیکولا تسلا مایکل فارادی شناسایی ماه کوانتوم به زبان ساده
انواع هواپیما سرسیلندر خواندن مقدار مقاومتهاانواع هواپیما انرژی خورشید 1 فیزیک رادیو اصل فرما
فیزیک ابرسانا تاریخ کائنات ضرورت انرژی هسته‌ای فیزیک ابرسانا زندگینامه نیکلا کپرنیکانقلاب نانو تکنولوژی لنزهای تماسی
تشکیل سیاه چاله شاتونکاربردهای لیزر پروتون نزدیک بینی یا میوپی «Myopia» روش آموزش فیزیک در مدارس ایراناصول کلی حفاظت در برابر پرتو زاها
انوع راکتور های هسته ایماهیت نوترینو ماه «قمر زمین» انوع راکتور های هسته ای عکاسی نجومی محاسبه فواصل نجومی
ژئوفیزیکحرکت یکنواخت نیروگاه اتمی ژئوفیزیک کوتوله‌های مریخیشروع حیات در زمین
موشکاندازه گیری دما اتصال P-N بمب الکترومغناطیسی چرخه سوخت هسته‌اىترموکوپل
بمب الکترومغناطیسی انتشار صوتترکیبات اتمسفر نسبیت عام زیردریایی چگونه کار می‌کند؟ بررسی قانون اهم
نسبیت عام الکترون خسوف تاریخچه نجوم عینکهای آفتابیتلسکوپ فضایی هایل
تاریخچه نجوم جنگ اتمی و شیمیایی دیاپازون میزر نانو تکنولوژی به زبان ساده پذیرفتاری الکتریکی
پروتون رادیو ایزوتوپ قمرهای مریخفیزیک هواشناسی تمام نگاری
ابعاد جهان لامپ اشعه ایکسکهکشان کوره آفتابی
چاپگر های لیزری زمینمقاومت الکتریکی شیمی فیزیک
خواندن مقدار مقاومتها نیروهای وارد بر هواپیما فرهنگ فیزیک پایه
ضرورت انرژی هسته‌ای جریان الکتریکی
کاربردهای لیزر خواص صوت
ماه «قمر زمین» رنگین کمان
نیروگاه اتمی کاربردهای انرژی هسته ای
اتصال P-N میدان الکتریکی
ترکیبات اتمسفر هواشناسی
خسوف اشعه ایکس
دیاپازون رادیولوژی
قمرهای مریخ اثرهای جریان الکتریکی
کهکشان احیا خورشید
مقاومت الکتریکی آزمایش اندازه گیری ضریب سختی فنر
نیروهای وارد بر هواپیما کاربردهای انرژی خورشیدی
جریان الکتریکی گاز کامل
خواص صوت جک هیدرولیک
رنگین کمان تخریب لایه اوزون
کاربردهای انرژی هسته ای اوزون و تأثیر آن بر سر نشینان هواپیما
میدان الکتریکی
هواشناسی
اشعه ایکس
رادیولوژی
اثرهای جریان الکتریکی
احیا خورشید
زمین
آزمایش اندازه گیری ضریب سختی فنر
کاربردهای انرژی خورشیدی
گاز کامل
زندگینامه نیکلا کپرنیک
نیکلا کپرنیک
کوارک
«IC
انرژی خورشید
اندازه جهان
مایکل فارادی
نزدیک بینی
قانون جازبه نیوتن
تکنولوژی ابررسانا
ذرات بنیادی
شهاب
اسیلوسکوپ
سرسیلندر
تاریخ کائنات
شاتون
ماهیت نوترینو
حرکت یکنواخت
اندازه گیری دما
انتشار صوت
الکترون
جنگ اتمی و شیمیایی
رادیو ایزوتوپ
لامپ اشعه ایکس
آزمایش محاسبه ثابت پلانک
اثر گرمخانه ای جو ناهید
اندازه گیری فشار آب
برقگیر
تاریخ زمین گرمایی
تاریخ کائنات
تصفیه کن الکترواستاتیکی آلودگی هوا
تعاریف بنیادی نجوم
زندگینامه نیکلا کپرنیک
آند و کاتد
آشکارسازهای هسته ای
آزمایش سرعت صوت
ساخت دماسنج‌ها
دیسک مغناطیسی
طیف الکترومغناطیسی
قطبش دایروی
جریان مستقیم
پراکندگی رادرفورد
پلوتون «سیاره»
اپتیک
بازتاب
انرژی تاریک
انرژی خورشیدی
ماشین های بادی
اندازه گیری نیروی اصطکاک
الکتریسیته ساکن
موتورهای خطی
مقاومت های متغیر
هیدروژن
نیم عمر
نانوتکنولوژی در پزشکی
نجوم اسلامی
میزان وجود ماده تاریک
میکروسکوپ الکترونی
میزر
فیزیک هواشناسی
جک هیدرولیک
تخریب لایه اوزون
اوزون و تأثیر آن بر سر نشینان هواپیما
نزدیک بینی یا میوپی «Myopia»
مایکل فارادی
قانون جازبه نیوتن
*به روز رسانی صفحه خانه فیزیک
*تعداد عکس و انیمیشن بکار رفته در محتوی:141
*ب:بخش انجمن
نامه‌های جدیدتعداد پاسخپیام در صفاصلاح ارسالهاتعداد قرائتهاکاربران فعال
101 126 141475674 حسین خادم
مجید آقاپور
دارا
نیر فارابی اصل
فیروزه نجفی
سمیه فارابی اصل
علی باقریان
سارا
جعفر نوری
پویا نجفی زنجانی
علیرضا ابراهیمی
محمد امیر
محمد توکلی
هدیه
جواد کاره وند
ناشناس 91 نفر  امتیاز: 0.00