منو
 صفحه های تصادفی
با تو گفتن
عکاس عمومی
اسکاندیم
چوبی شدن
ترکیبات N - نیتروزو و خاصیت سرطان زایی آنها
ملک الشعرای بهار
روش ها و تکنیک های فن دریبل در بازی فوتبال
تناظر بین مسائل و شمارش
حدشنوایی انسان
کهکشان
 کاربر Online
279 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline کیانی 3 ستاره ها ارسال ها: 244   در :  چهارشنبه 11 آبان 1384 [08:23 ]
  نهادهای اطلاع رسانی
 


1- کتابخانه ها ، این کتابخانه برحسب وظایف به گونه های مختلف تقسیم می شود .

" کتابخانه عمومی ، کتب مجلات و نشریات ادواری ، روزنامه "

2- کتابخانه های تخصصی ( specialLibraries )

3- کتابخانه های دانشگاهی ( Academic )

4- کتابخانه آموزشگاهی ( schooL )

5- کتابخانه ملی ( NationaLLibariy )

6- کتابخانه های کودکان و نوجوانان ( children And adult Libraries )  امتیاز: 0.00