منو
 کاربر Online
653 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 03 آبان 1384 [05:59 ]
  بدی با دوست
 

به کسی که دوستش داری بدی نکن

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 04 آبان 1384 [08:06 ]
  بدی با دوستi
 

هیچ وقت فکرش را نمیتوانی بکنی که به کسی که دوستش داری بتوانی بدی بکنی مگر خودت را بیشتر از همه دوست نداری مواظب باش در حقش بدی نکنی

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 06 آبان 1384 [16:08 ]
  > بدی با دوست
 

من از بیگانگان هرگز ننالم
که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

بیگانگان با ما آنچه به ظاهر دوست میکند نمیکنند.

  امتیاز: 0.00