منو
 کاربر Online
979 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 16 مهر 1384 [11:01 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : پیشوندهای SIو کمیت ها (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:
عبداله بعیدی
لطفا هر کدام از دوستان می توانند پاسخی به سئوالات زیر بدهند
1- کمیت های اصلی غیر از طول زمان شدت روشنایی و جرم چیست و علامتش چیست
2- در پیشوندهای SI نام 10 به توان 4 و 10 به توان 5 و ده به توان منفی 1 و ده به توان منفی 4 و ده به توان منفی 5چیست


  امتیاز: 0.00