منو
 کاربر Online
837 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 10 مهر 1384 [04:29 ]
  چگونه با دشمنت به دوستی تا کنم
 

دارا


چگونه با دشمنت به دوستی تا کنم
تو رخت زندان تنت و من تماشا کنم
تو رخت زندان تنت و من بمانم خموش؟
قسم به زن نازنم اگر محابا کنم
اگر چه تلخست حق نمیتوانم نهفت
زبان از آن بایدم که آشکارا کنم
زبان سرخ مرا غمِ سر سبز نیست
به پای حق میروم ز سر چه پروا کنم
ببین دل تنگ من , خدای خوبم بگو
که با کدامین دعا دو دست بالا کنم
زنور , یک آی بد که با گل روشنی
به شام زندانیان دریچه ای وا کنم
گروه دور از خدا مدار جهلند و ظلم
خدای من کافرم اگر مدارا کنم
هزار یوسف ببین به بند اینان اسیر
نه موجب لعنتی است که بر زلیخا کنم
نه وارث تهمتی که گرگ را بسته اند
بگو که از این گناه چرا مبرا کنم ؟
ببین که با بندیان , برادران زمان
چه کرده اند از ستم, چگونه حاشا کنم ؟
به حکم دیوان بلخ ,چه ناروا ها رواست
نقیض احکامشان بیار امضا کنم


سیمین بهبهانی

  امتیاز: 0.00