منو
 صفحه های تصادفی
چین
فشارسنجی
سنجرشاه
هزینه
کامپیوترهای همه منظوره
پی‌پت
فلات ها و کوههای ناهید
کارشناس اطلاعات و جهانگردی
ارتباط
ونداسقان کوه
 کاربر Online
413 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  پنج شنبه 07 مهر 1384 [08:20 ]
  آشکار سازهای فوتو رسانا
 آشکار سازهای فوتو رسانا به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  • آشکارسازهای ذاتی

در این نوع آشکارسازها ، فوتون جذب شده موجب گذار نوار به نوار حاملها می شود. آشکارسازهای ذاتی باید درجه خلوص و شیفیت بلوری خولی داشته باشند. به علت نداشتو ناخالصی زیاد و نقایص بلوری ، این آشکارسازها در طول موجهای فروسرخ نز دیک و در دمای یخ شک یا نیتروژن مایع قابل استفاده اند. از جمله آشکارسازهای ذاتی می توان از کادمیم سولفید (CdS) ، کادمیم سلنید (CdSe) ، سرب سولفید(PbS) ، ایندیم آنتیمونید (InSb) ، کادمیم _ روی تلورید (CdZnTe) و شادمیم _ جینه تلورید (CdHgTe) نام برد.

  • آشکارسازهای غیر ذاتی

برای آشکارسازی در طول موجهای بلندتر ناحیه فروسرخ از آشکارسازهای غیر ذاتی _عموما از سیلیسیوم و ژرمانیوم_ استفاده می شود. این دو نیمرسانا گاف انرژی غیر مستقیم دارند و فرآیندهای بازترکیب آنها غیر تابشی است. ترازهای ناخالصی در این آشکارسازها آهنگ باز ترکیب تابشی را افزایش می دهد. بلور ژرمانیوم با ناخالصی پذیرنده مس یا جیوه در این گستره بیشترین کاربرد را دارد. این نوع آشکارسازها به دلیل وجود حاملهایی که بطور گرمایی تولید می شوند در دماهای کم (معمولا در دمای هیلوم مایع) قابل استفاده‌اند. مثلا ژرمانیوم با ناخالصی طلا در دمای یک کلوین ضریب آشکارسازی نسبتا خوبی دارد، اما اگر از همین آشکارساز در دمای نیتروژن مایع استفاده شود، ضریب آشکارسازی سه تا چهار برابر کمتر می شود.


  امتیاز: 0.00