منو
 صفحه های تصادفی
خوشبینی و مثبت اندیشی
اولمک
امپراتوری سنگای
امام باقر علیه السلام و پیشگویی بلای سال آینده
روی اهداف اصلی تمرکز کنید
حضرت امام رضا علیه السلام
مهاجرت به حرم عبدالعظیم در مشروطه
دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم و صنعت
فلسفه و دین
ماهیت انسان از دیدگاه فروید
 کاربر Online
252 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 06 مهر 1384 [13:18 ]
  من با توام
 

دارا


من با توام

من با تو ام ای رفیق ! با تو
همراه تو پیش می نهم گام
در شادی تو شریک هستم
بر جام می تو می زنم جام
من با تو ام ای رفیق ! با تو
دیری ست که با تو عهد بستم
همگام تو ام ،‌ بکش به راهم
همپای تو ام ، بگیر دستم
پیوند گذشته های پر رنج
اینسان به توام نموده نزدیک
هم بند تو بوده ام زمانی
در یک قفس سیاه و تاریک
رنجی که تو برده ای ز غولان
بر چهر من است نقش بسته
زخمی که تو خورده ای ز دیوان
بنگر که به قلب من نشسته
تو یک نفری ... نه !‌ بیشماری
هر سو که نظر کنم ، تو هستی
یک جمع به هم گرفته پیوند
یک جبهه ی سخت بی شکستی
زردی ؟ نه !‌ سفید ؟ نه !‌ سیه ، نه
بالاتری از نژاد و از رنگ
تو هر کسی و ز هر کجایی
من با تو ، تو با منی هماهنگ

سیمین بهبهانی


  امتیاز: 0.00