منو
 کاربر Online
659 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  شنبه 02 مهر 1384 [17:34 ]
  اصل عدم قطعیت
 


برای اینکه مکان جسمی را مشخص کنیم و بگوییم که ساکن است یا در حال حرکت ، باید آن را ببینیم، اما دامنه این دیدن فرق میکند. برای اجسام بزرگ (مانند اجسام معمولی در زندگی روزانه) از نور معمولی و مرئی استفاده میکنیم، اما برای اجسام کوچک (ذرات) از امواجی با طول موج های کوچکتر که دیگر در محدوده دید نیستند استفاده میکنیم که این امواج با طول موج های کوچکتر همان امواج رادیویی خودمان هستند. یعنی برای اینکه موقعیت و سرعت یک جسم را تعیین کنیم از امواج رادیویی استفاده میکنیم.

حالا برای اینکه موقعیت همان حجم را (مکان جسم) با دقت بیشتری پیدا کنیم باید از طول موج های کوتاهتر استفاده نماییم و هر چه دقت خود را افزایش دهیم باید طول موج را کوتاهتر انتخاب کنیم. اما میدانیم که هر چه طول موج کوتاهتر باشد انرژی موج بیشتر است. پس ما برای اینکه موقعیت یک جسم را دقیقتر بدست آوریم به ناچار به آن انرژی بیشتری وارد میکنیم و انرژی جنبشی آن را افزایش میدهیم.

بر طبق قضیه کار و انرژی ما بر روی جسم مورد نظرمان کار انجام داده‌ و سرعت آن را افزایش میدهیم. یعنی دقت ما در موقعیت افزایش ولی در اندازه سرعت به دلیل تاُثیر در آن کاهش یافته است (عدم قطعیت در سرعت)، حالا اگر طول موج بلندتری انتخاب کنیم به دلیل تاُُُُُُُُُُُُُُُُُُثیر کمتر بر سرعت دقت ما در سرعت بیشتر میشود ولی دقت ما در موقعیت جسم به دلیل طول موج بلند کاهش مییابد.

اصل عدم قطعیت نیز همین را میگوید: ما نمی توانیم موقعیت و سرعت جسم را همزمان با دقت اندازه گیری نماییم. زیرا هرچه دقت ما ، در یکی از این دو بیشتر شود، دقت در اندازه گیری دیگری کاهش می یابد. که توسط ورنر هایزنبرگ عنوان شد.

منبع: http://taeeb.blogfa.com  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  یکشنبه 03 مهر 1384 [17:46 ]
  > اصل عدم قطعیت
 

با سلام

دوستان بحث تکمیلی و مفصل علمی را در مقاله اصل عدم قطعیت دنبال نمایید.

نظر یادتون نره!

  امتیاز: 0.00