منو
 کاربر Online
617 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline بابک خسروشاهی 3 ستاره ها ارسال ها: 473   در :  شنبه 19 شهریور 1384 [11:53 ]
  مراقبت
 

مراقب افکارت باش، آنها به گفتار تبدیل میشوند.

مراقب گفتارت باش، آنها به کردار تبدیل میشوند.

مراقب کردارت باش، آنها به عادت تبدیل میشوند.

مراقب عادتهایت باش، آنها به شخصیت تبدیل میشوند.

مراقب شخصیتت باش، که سرنوشت تو است.

  امتیاز: 0.00