منو
 کاربر Online
365 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 17 شهریور 1384 [14:49 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : نظرت را بگو
 

سالکی گفتا چه داری آرزو؟
گفتم سکوت
معنی صد جمله را در یک سخن پیچیده ام
عشقهای زنده را با سخت جانی یک به یک
از برای گور کردن در کفن پیچیده امcool
شیرین کاشفی

  امتیاز: 0.00