منو
 کاربر Online
1020 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  چهارشنبه 16 شهریور 1384 [13:06 ]
  جنس جهان ما از چیست ماده یا انرژی؟
 

یه بحث داغ از کیهان شناسی


  • دنیای اطراف از ماده و انرژی ساخته شده است؛ ماهیت انرژی هنوز به طور کامل کشف نشده است اما می‌دانیم که انرژی با فرکانس نیز سنجیده می‌شود. هرچه فرکانس یک انرژی بالاتر باشد قویتر است.
  • ماده از چه ساخته شده است؟ از ملکول
  • ملکول از چه ساخته شده است؟ از اتم
  • اتم از چه؟ از پروتون ، الکترون و نوترون. الکترون که جرم ندارد و در حقیقت فقط انرژی است. پروتون تمام جرم اتم را در بر دارد . و اما پروتون از چه ساخته شده است؟ در کتاب استفان هاوکینگ آمده است: " تقریبا بیست سال پیش چنین فکر می‌شد که پروتونها و نوترونها ذراتی بنیادین هستند ولی آزمایشهای که در آنها پروتونها با سرعتهای زیادی به پروتونها یا الکترونهای دیگر برخورد می کردند نشان دادند که آنها در واقع از ذرات کوچکتری تشکیل یافته‌اند و آنها کوارک هستند."

  • حالا ، کوارکها از چه ساخته شده‌اند؟ جواب سوال را خود استفان هاوکینگ به ما داده است. او می‌گوید کوارکها از انرژی ساخته شده‌اند. پس می‌توانیم بگوییم همه چیز در این دنیا از انرژی ساخته شده است. چون طبق نظریه نیوتون جهان از ماده + انرژی ساخته شده است که دیدیم که اخیرا کشف شده است که ماده نیز از انرژی ساخته شده است. تنوع نوع ماده در دنیا به فرکانس و طول موج انرژی مربوط می‌شود. اگر همه چیز در دنیا دارای یک فرکانس و ارتعاش بود همه چیز یکی می‌شد.

هرچه فرکانس بالاتر باشد پس جنس لطیف تر می‌شود. لطیفترین جنسی که قابل دیدن و لمس کردن است آتش است. و سختترین آنها سنگ و فلز می‌باشد که ارتعاش پایینی دارند. و اما ما می‌خواهیم بپردازیم به جنسهای لطیف و در آنها کنکاش کنیم. یعنی باید دنبال فرکانسهای خاصی باشیم.

  امتیاز: 0.80