منو
 صفحه های تصادفی
ادیان اعراب پیش از اسلام
مستدرکات صحیفه
کیفیت نزول قرآن
اریک راث
عمل و حکومت شاه عباس دوم-میزان عدالت و دادگری شخص شاه در این دوره
اختیارات حاکم شرع نشانه انطباق با نیازهای زمان
سیاره زحل
حضرت یوشع بن نون علیه السلام
بخشش به شاعران
اکوسیستم دریایی
 کاربر Online
362 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline خدیجه جفاکش 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 29 مرداد 1384 [13:25 ]
  حکایتی از مولوی
 


مرد عابدی همیشه به درگاه خداوند راز و نیاز می کرد . روزی شیطان او را به وسوسه انداخت و گفت : ای مرد!این همه الله الله گفتی ،یک مرتبه از خدا لبیک نشنیدی .او ناامید شد و راز و نیاز را ترک کرد . هاتفی به او ندا داد که چرا مناجات با خدا را ترک کردی؟ گفت:برای اینکه هرگز از خداوند جواب نشنیدم . به او گفته شد : آن خدا،خدا گفتن تو، در فضای معنوی قرار گرفتن تو،جواب و لبیک خداوند است و آن سوز دل و اشک نیمه شب ات ،پیام و رهنمون حضرت حق است . هزاران جاهل و سلطان و مالک و خان و قلدر،باشند که خدا به آنها انواع نعمت داده و هرگز یک دردسر کوچک به آن ها نداده تا به یاد خدا نیفتند و از خدا و توفیقات معنوی و اسرار غیب بی خبربمانند و مستحق عذاب بزرگ گردند.گفت شیطان آخر ای بسیار گو
این همه الله را لبیک کو؟

او شکسته شد و بنهاد سر
دید در خواب خضر را در خضر

گفت آن الله تو لبیک ماست
نیاز و درد و سوزت پیک ماست

حیله ها و چاره جویی های تو
جذب ما بود و گشاد این پای تو

ترس و عشق توکمند لطف ماست
زیر هر یا رب تو لبیک هاست

جان جاهل زین دعا جز دور نیست
زان که یا رب گفتنش دستور نیست

بر دهان و بر دلش قفل است و بند
تا ننالد با خدا وقت گزند

داد فرعون را صد ملک و مال
تا بکرد او دعوی عز و جلال

در همه عمرش ندید او درد سر
تا ننالد سوی حق آن بد گهر

...  امتیاز: 1.40