منو
 کاربر Online
521 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline خدیجه جفاکش 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 24 مرداد 1384 [11:15 ]
  هرآن چه هست میان تو وخدای توست
 

اگر بعضی افراد بی منطق وخود محورند
تو همواره آن ها را ببخش

اگر نسبت به دیگران مهربانی ولی آن ها تو را به خودخواهی متهم میکنند
تو همواره مهربان باش

اگر فردی موفق هستی ولی درنهایت تعدادی دوست دروغین وتعدادی دشمن حقیقی به دست آورده ای
تو همواره بکوش تا موفق شوی

اگر صادق ویکرنگ هستی وممکن است دیگران فریبت دهند
تو همواره صادق ویکرنگ باش

هرآن چه طی سالیان ساخته ای ممکن است فردی در یک لحظه ویران کند
تو همواره درحال ساختن باش

اگر به شادابی دست یابی ممکن است دیگران به تو حسادت ورزند
تو همواره شاد باش

خوبی های امروز تو ممکن است فردا فراموش شود
تو همواره خوب باش

بهترین چیزی راکه درتوان داری به دنیا هدیه کن حتی اگر کوچک است
تو همواره بهترین ها را هدیه کن


درآخر درمی یابی هرآن چه هست میان تو وخدای توست

  امتیاز: 0.00