منو
 صفحه های تصادفی
علل انحطاط مسلمانان و کشور های غربی
ایندریت
درس محاسبات فنی تخصصی متالوژی
دوگونه شمردن I
منصور و تخریب مدینه
حرکات جریانی
سرامیک
کاربر:صابر همتی
طراحی وسایل آموزشی
ماده
 کاربر Online
229 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline خدیجه جفاکش 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 22 مرداد 1384 [10:19 ]
  سی و یک قرص ایمان هرروزیک عدد
 

1-سه چیزازمن پرسیدند : آن سه چیز که هرگز نمیخواهی ازدست بدهی کدام است ؟ گفتم : شکیبایی،سر و ایمانم .

2 -نبرد ازآن خداست ! هیچ مشکلی نیست که راه حلی برای آن وجودنداشته باشد . پاسخ همة مشکلات خداونداست . مشکل را فراموش کنید : توجه خود را به خدا معطوف سازید ، مشکلات شما ناپدید خواهد شد . نترسید وازوقایع وحشتزده نشوید . هرگز فراموش نکنید نبردازآن شما نیست ، بلکه به خداتعلق دارد .

3- به تو تکیه می کنم آرامش را باید کسب کرد.آرامش حقیقی ، آرامش کسی است که خودرابه خداتقدیم کرده است .قلب چنین کسی مرتب فریادمی زند:خدایا من به تو تعلق دارم ، خواست خودراتحقق بخش ، حتی اگرمرا نابود کنی باز به تو تکیه می کنم .

4- ترک نفس ، زندگی حقیقی است . دراین زندگی هیچ چیز نمی خواهیم ، هیچ آرزویی نداریم و چیزی را دعا نمی کنیم ، بلکه از تمامی چیزهایی که ارادة الهی برای ما پیش می آورد مسرورمی شویم . این نوع زندگی ، زندگی تکیة کودک به مادری سراسر مهرورز است ، مادری که همة نیازهای فرزندش را حتی پیش از آنکه احساس شود فراهم می کند .

5- با همه در آرامش : آن کس که به خداوند تکیه دارد ، همیشه در آرامش است ، با خویشتن و باجهان .

6- استقلال حقیقی : آیاحقیقتا می توان مستقل بود ؟ بله ، برای آن لازم است که به خداوند وابسته بود.

7- خاموش باشید وگوش فرادهید . در دعاها ، آن قدر با خدا حرف می زنیم که صدای او را نمی شنویم . خاموش بودن رابیاموزید ، آن گاه خواهید شنید . تا زمانی که صدای او رانشنوید ، به ارتباط واقعی با او دست نیافته اید .

8- آرامش کامل : درمیان ترس ونومیدی ، نگرانی و اضطراب ، افسردگی و دلتنگی ، محنت و رنج ، خداوندا به تو توسل می جویم . آن گاه در آرامش کامل خواهم بود .


.9- یار بزرگتر: ازهیچ چیز نترسید . به خدا تکیه کنید و با نبرد زندگی رویارو شوید . هیچ نیرویی درزمین وجودندارد که بتواند شماراشکست دهد . یکی از مردان خدا گفته است : آن کس که در درون ما ساکن است بزرگتر از کسی است که فاقد اوست . به او اعتمادکنید. درهرنیازی به او روی آورید . او را یار بزرگتر خود سازید خواهید دید که کامیابی همچون رودی که به دریا می ریزد ، در زندگی شما جاری خواهد شد .

10- آن را به خد بسپارید با پذیرفتن مشیت الهی همه چیز در زمان صحیح خود اتفاق می افتد . خورشید درزمان درست طلوع می کند ، ستارگان در زمان درست پدیدار می شوند ، فصلها در زمان درست تبدیل می شوند . نهایت سعی و کوشش خود را انجام دهید . نتیجة آن را به دستان امن خداوند بسپارید . او هیچ گاه شما را نومید نخواهد کرد .

11- زندگی که خداوند آن را راهنمایی می کند فردی که در حضور همیشة خداوند زندگی می کند ، راه می رود و کارهای روزانة خود را انجام می دهد متبرک و مقدس است . زندگی که خداوند آن را راهنمایی کند سرشار از سرور ، زیبایی و شگفتی است .

12- خدایا به تو توکل می کنم . بالاتر از ثروت این دنیا ایمان به اوست که بسیار مهربانتر از آن است که کسی را مجازات کند و بسیار خردمندتر از آن است که دچار اشتباهی شود .

13- نپرسید چرا ، بلکه بپرسید چه باید کردمنظور از هر تجربه پیشرفت ماست . هرگز نباید بپرسیم : چرا خدا ، این را بر من نازل کرده است . اما می توانم بپرسیم : خداوند از من می خواهد با این چه کنم .

14- روی کردن های کوچک به او : بگذارید هرروزتان سرشارازدعاهایی کوچک به خداباشد، روی کردن های کوچک به او.

15- افراد ناشکیبا : این رنج نیست که انسان را می شکند ، این ناشکیبایی است که انسان با آن ، رنج را تحمل می کند .

16- چند راه: وقتی نمی دانید کدام راه را برگزینید . صبر کنید . بدون نگرانی صبر کنید .

17- تعمق برنامة خداوند کامل است و هر آنچه روی می دهد بهترین است . در برنامة الهی هیچ خطایی وجود ندارد وبرای کسی که به آن ایمان داشته باشد همه چیز به خوبی پیش می رود .

18- لطف خدا : بیماری یک وهم است ، حتی تندرستی هم نیز وهم است . یگانه واقعیت ، روح است که از بیماری و تندرستی فراتر است ! تو آن هستی ! انسان به واسطة ضربان قلبش زنده نیست . حیات او به غذا و خوراک وابسته نیست ، او به لطف خداوند زنده است .

19 - شادمانی یا مصیبت ساختة ذهن هستند . آنها پایدار نیستند ، بلکه همانند رؤیا به تدریج ناپدید می شوند . امروز خاطرات شاد دوران کودکی ما همانند یک رویا به نظر می رسند . همچنین مشکلات و خطرهایی که امروز با آنها مواجهیم فردا مانند رویایی خواهند بود . زندگی خود یک رؤیاست . واقعیت برای آن کس که به خداوند متوسل می شود ، نام مبارک او را درقلب خود دارد و عاشقانه به همنوعانش خدمت می کند، شناخته می شود . چنین کسی از همة وقایع لذت می برد و همیشه در نیکی ساکن است .

20 - شکوهِ پشت پرده : پشت هر تجربة ـ خوشایند یا دردناک ـ خداوند وجود دارد . پرده از تجربه ها بردارید و چهرة واقعیت را مشاهده کنید . بنابراین همه چیز را بپذیرید . بپذیرید ، مسرور شوید و پیش روید .

21- هرگزایمان خودراازدست ندهید نگذارید که هیچ چیز باعث ازمیان رفتن ایمانتان شود. برای روشنایی و نیرو دعا کنید ، چندان منتظر نخواهید ماند .

22- تنها تو هستی ! به آداب نیازی نیست ، به رسوم نیازی نیست . دانش متون مقدس ضروری نیست . ثروت و اقتدار هم به کارنمی آیند . ریاضت جسم بیهوده است . دانش و هنر لازم نیست . یگانه نیاز ما ، داشتن قلبی پاک ، متواضع و پرهیزکار است قلبی که به خدا تسلیم شده است وبا هر تپش می گوید : خداوندا به تو عـشــق می ورزم ، خداوندا به تو نیازمندم .من هیچم ، تنها تو هستی .

23 - آرام باشید درتمام وقایع زندگی آرام باشید . تعادل وتوازن درون ، برای پیشرفت معنوی ضروری است . زندگی متوازن مهمتر از خدمتگزاری است . اگر در میان انجام کار روزانه حتی لحظة ای کوتاه برآشفته شوید . بی درنگ دست از کار بکشید . سکوت کنید و بکوشید که آرامش درون را باز یابید. این غنی ترین گنجینه است .


24- خدایا ! مبادا هیچ گاه برابر تو کوتاهی کنم خدایا ! تو در همه چیز جاری هستی ، هرجا که بروم تو آنجا حضور داری ، تو در هر گام و در هر چرخشی از من مراقبت می کنم ، پس ترسی ندارم . تو شاهد من هستی ، شاهد افکار ، کلام و اعمالم . خداوندا ! مبادا هیچ گاه در برابر تو کوتاهی کنم .


25 - بهشت اینجاست اگر مراقب افکارتان باشید ، اگر هیچ فکر بدی نداشته باشید ، در بهشت مسکن خواهید گزید .


26- جای درست : آیا از محیط خود ناخرسند هستید ؟ به یاد داشته باشید که شخص درستی هستید که در جای درست ، درسی را در زمانی درست می آموزید . وقتی که این درس را فرا گرفتید ، از اعماق زندگی ندا بر خواهد خواست : به جلو حرکت کن . همه چیز در اطراف شما تغییر خواهد کرد و خود را در محیطی جدید خواهید یافت .


27- ما تنها رنج نمی بریم رنج بخشی از زندگی است ، هیچ انسانی وجود ندارد که بدون رنج زندگی کرده باشد . هر کس ناچار است اعمال خودرابردوش کشد . وقتی که دریابیم اعمال ما نردبانی است که روح را فراتر می برد ، آن گاه رنج آزاردهنده نخواهد بود . خداوندا به تو نزدیکترم آن گاه هر عملی ما را به قلب خدا نزدیکتر می کند . او در تمام رنجهایمان با ماست . ما تنها رنج نمی بریم .

28- خداوند را دنبال کنید زندگی بارهای بی شماری بر دوش ما قرار می دهد ، برخی سنگین و برخی سبک ، اما هیچ گاه باری سنگینتر از آن چیزی که می توانیم حمل کنیم ، بر ما نمی نهند . همراه با بار ، توان تحمل آن نیز می آید . همچنان که بار را بلند می کنیم ، در می یابیم که بار ما را نیز بلند می کند . فقط باید به خدا توکل کنیم و او را دنبال کنیم .

29- همیشه در آرامش : فردی که دارای ذهنی آرام است و در همة موقعیتها و اوضاع زندگی آرام باقی می ماند ،‌ متبرک و مقدس است . اوهیچ گاه خسته ، نومید و افسرده نمی شود ، همیشه هشیار ، بیدار و آمادة گشودن دست یاری به سوی افراد نیازمند است . زندگی برای چنین کسی ماجرای بی پایان و تجربة الهی و مسرتبار روح می شود .


30 - مشیت الهی : وقتی که راه خود را گم کرده ایم ، خداوند درهای کسب تجربه هایی را بر ما می گشاید که ما آنها را بداقبالی یا مصیبت می پنداریم ، در واقع این تجربه ها برای بازگرداندن ما به راه صحیح است . به خرد و عشــق او توکل کنیم !


31- خاموش باشید ! درمیان کارهای روزانه ، در غوغا و جنجال زندگی دوباره و دوباره ، لحظه ای مکث کنید . قلب خود را با حضور آشنا و شیرین خداوند باز گردانید . خاموش باشید و بگذارید که آرامش خداوند در شما جاری شود . تنها وقتی که روح در آرامش است کار حقیقی انجام می شود و جسم و ذهن نیروی تحمل کردن و استقامت را می یابند .


  امتیاز: 0.00