منو
 صفحه های تصادفی
زگیل
امام کاظم علیه السلام و کنیه ابوالحسن الاول
یک نور سنج بسازید
خودآگاهی عرفانی یا عارفانه
طایفه قاجار
حمیده مادر امام کاظم علیه السلام
زندگینامه کارول جوردن
آندزین
عدد پی
نوترون
 کاربر Online
666 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  یکشنبه 16 مرداد 1384 [12:48 ]
  امام حسین در قرآن
 

از پیوند امام حسین در قرآن برای بحث در مورد این صفحه استفاده کنید.

سلام
عنوان این صفحه وصفحاتی نظیر این

را باید با دقت بیشتری انتخاب نماییم.

همان طور که می دانیم در قران هیچ وقت نام مستقیمی از اهل بیت برده نشده است وآنچه

مطرح شده تفاسیری است که از زبان آنها وپیامبر عظیم الشان در این باره است.

  امتیاز: 0.00