منو
 کاربر Online
428 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  سه شنبه 11 مرداد 1384 [17:34 ]
  کشش سطحی مایعات
 


  • با اینکه تیغ ریش تراش سنگینتر از آب است چرا می‌تواند بر روی آب شناور باشد؟

  • چرا سطح مایعات تقعر یا تحدب دارد؟

  • فشار اسمزی از کجا ناشی می‌شود؟

  امتیاز: 0.60