منو
 کاربر Online
1555 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  دوشنبه 10 مرداد 1384 [07:53 ]
  نوع
 

از پیوند نوع برای بحث در مورد این صفحه استفاده کنید.

سلام
درمورد نام گذاری این صفحه تجدید نظر نمی کنید

تا ملموس تر گردد و مشخص گردد مربوط به علم منطق است؟

  امتیاز: 0.80     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline بابک خسروشاهی 3 ستاره ها ارسال ها: 473   در :  دوشنبه 10 مرداد 1384 [10:57 ]
  >نوع
 

سلام

نام این فیش بزودی به نوع «فلسفه و منطق» تغییر خواهد یافت.

  امتیاز: 1.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  دوشنبه 10 مرداد 1384 [11:36 ]
  > نوع
 

سلام

فکر می کنم باز هم گویا نیست

زیرا نوع یکی از مباحث عمده در علم منطق است.

بهتر است با عزیزانی که در این رشته فعالیت دارند مشورت کنید.

  امتیاز: 2.60