منو
 کاربر Online
637 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  یکشنبه 09 مرداد 1384 [12:29 ]
  دندان در آوردن
 

از پیوند دندان در آوردن برای بحث در مورد این صفحه استفاده کنید.

سلام

ترا به خدا این چه اسمی است؟؟؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 09 مرداد 1384 [15:25 ]
  > دندان در آوردن
 

سلام

چه مشکلی دارد؟

پیشنهاد شما چیست؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline بابک خسروشاهی 3 ستاره ها ارسال ها: 473   در :  دوشنبه 10 مرداد 1384 [05:21 ]
  > دندان در آوردن
 

سلام

تا جائی که من می دانم فرهنگستان علوم تا به حال معادلی برای دندان در آوردن نساخته، ولی ما از معادلهای خوب پیشنهادی استقبال می کنیم.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حمیده کاشیان 3 ستاره ها ارسال ها: 195   در :  دوشنبه 10 مرداد 1384 [07:56 ]
  > دندان در آوردن
 

با سلام

فکر می کنم با اندکی دقت توسط نویسنده فیش

این عنوان می توانست انتخاب شود:

رویش دندان ها

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline بابک خسروشاهی 3 ستاره ها ارسال ها: 473   در :  دوشنبه 10 مرداد 1384 [09:21 ]
  >دندان در آوردن
 

سلام

نام صفحه به بیماری نشانگان رویش دندان تغییر یافت.

  امتیاز: 0.00