منو
 کاربر Online
221 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 16 تیر 1384 [09:13 ]
  انتقال یافته از بحث دانشنامه : ایران باستان
 

از پیوند ایران باستان برای بحث در مورد این صفحه استفاده کنید.

علت پیروزی اعراب
1 جنگهای 24ساله ایران و روم که باعث کشته شدن قشر جوان و گسترش فقر وازدیاد مالیاتها شد
2 بیداد وبد رفتاری با اقلیت مذهبی
3 خود سری فئودالها و نافرمانی از حکومت مرکزی
4 عدم رضایت سربازان از رفتار فرماندهان و وضعیت خوراک وپوشاک
5 اعطای اختیارات فوقالعاده به روحانیون وقبضه کردن کلیه مقامهای لشکری وکشوری و زور گوئی ودخالت ایشان در تمام شئونات زندگی مردم
6 ضعف واز هم پاشیدگی حکومت ساسانی بعد از خسرو پرویز
7 محرو میت اکثریت مردم از حقوق اجتماعی

  امتیاز: 0.20     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline محمد رضا قدوسی 3 ستاره ها ارسال ها: 916   در :  جمعه 17 تیر 1384 [00:03 ]
  > انتقال یافته از بحث دانشنامه : ایران باستان
 

دوست ناشناسم

سلام

از اینکه به موضوع علاقمند هستی و با ما تماس گرفته ای خوشحالم .

در کلیت سخن با نوع دلائلت موافقم .

تنها به یک عنوان اشاره می کنم .

آیا افراط کاری های زمان خسرو پرویز یکی از عوامل افول نبوده است ؟

افراط در تجمل ؛
جنگ ها تا دورترین نقاط روم ؛
شکست بسیار سنگین بعدی ؛

به نظر می رسد ؛
همان طور که اشاره کرده ای ؛
این همه جنگ های پی در پی ، خود عاملی بزرگ در افول رمق ایران کهن بود .

با بحث های بیشتر موافقم .
منتظرم .

  امتیاز: 0.20