منو
 کاربر Online
416 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 31 خرداد 1384 [16:10 ]
  اسطوخودوس داروئی
 

از پیوند اسطوخودوس «داروئی» برای بحث در مورد این صفحه استفاده کنید.

  امتیاز:      
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 01 تیر 1384 [16:08 ]
  > اسطوخودوس داروئی
 

Lavdndula vera!:علمی‌‏‎ نام‌‏‎
LABIATAE:خانواده‌‏‎
گل‌های‌‏‎ سنبله‌های‌‏‎ که‌‏‎ سبز‏‎ همیشه‌‏‎ و‏‎ پرپشت‌‏‎ کوچک‌ ، ‏‎ درختچه‌ای‌‏‎
پاییز‏‎ اواسط‏‎ تا‏‎ تابستان‌‏‎ اواسط‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ معطر‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ بنفش‌‏‎
نقره‌ای‌‏‎ -‎ خاکستری‌‏‎ و‏‎ معطر‏‎ باریک‌ ، ‏‎ برگها‏‎می‌شوند‏‎ ظاهر‏‎
تهیه‌‏‎ غذایی‌ ، ‏‎ مواد‏‎ کردن‌‏‎ خوشبو‏‎ جهت‌‏‎ آن‌‏‎ گلهای‌‏‎ اسانس‌‏‎.‎هستند‏‎
در‏‎ آن‌‏‎ معطر‏‎ و‏‎ خشک‌‏‎ گلهای‌‏‎ و‏‎ هوا‏‎ و‏‎ البسه‌‏‎ کننده‌های‌‏‎ خوشبو‏‎
و‏‎ بلندی‌‏‎ حداکثر‏‎.‎می‌گیرند‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ تزئینات‌‏‎
.می‌رسد‏‎ سانتیمتر‏‎ به‌ 75‏‎ آن‌‏‎ گستردگی‌‏‎
فصل‌‏‎ در‏‎ خوب ، ‏‎ زهکش‌‏‎ با‏‎ حاصلخیز‏‎ خاک‌‏‎ آفتابی‌ ، ‏‎ مکان‌‏‎:نیازها‏‎
آرایشی‌‏‎ هرس‌‏‎ یک‌‏‎ آن‌‏‎ روی‌‏‎ گیاه‌‏‎ پرپشت‌‏‎ و‏‎ متراکم‌‏‎ فرم‌‏‎ حفظ‏‎ بهار‏‎
درجه‌‏‎ -‎آن‌ 15‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎ دمای‌‏‎ حداقل‌‏‎.‎می‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ سبک‌‏‎
.است‌‏‎ سانتیگراد‏‎
تابستان‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ رسیده‌‏‎ نیمه‌‏‎ قلمه‌های‌‏‎ طریق‌‏‎ از‏‎:ازدیاد‏‎
.است‌‏‎ امکان‌پذیر‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضای‌‏‎ و‏‎ پارکها‏‎ سازمان‌‏‎
text

عکس پیدا نشد

text  امتیاز: 5.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  شنبه 11 تیر 1384 [04:31 ]
  > اسطوخودوس داروئی
 

اسطوخدوس گیاهی است کوتاه قد که در دامنه کوههای آلپ ، شمال آفریقا و ایران می‌روید. ماده موثر آن در داروسازی اسانس معطری است که در شاخه‌های گلدار آن یافت می‌شود. دمکرده آن مسکن و ضد‌تشنج می‌باشد.
دوستان عزیز همانطور که اطلاع دارید در 2 ماه اخیر سه مجله جذاب به‌دانشنامه اضافه شده است که عبارتند از: مجله علوم پایه ، آزمایشگاه اپتیک (فیزیک) و مجله ژنتیک (زیست شناسی).
دانشنامه در نظر دارد در روزهای آینده مجله‌ای در مورد گونه‌های گیاهان دارویی در دانشنامه قرار دهد. اگر مطالب جامعی در این مورد دارید برای ما ارسال کنید حتما استفاده خواهیم کرد.
با تشکرفراوان. موفق باشید
  امتیاز: 4.00