منو
 صفحه های تصادفی
ابو منصور موید الدوله دیلمی
شفاعت از گناهکار
سلنیم خالص
امام باقر علیه السلام و خبر از آینده زید بن علی بن الحسین
وحدت نیروها
علی بیگ آق قویونلو
رشته کاردانی مراقبت پرواز
آپوفیلیت
زنبور گزیدگی و آلژرى نسبت به سم زنبور
توزیعهای آماری
 کاربر Online
592 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 28 خرداد 1384 [07:54 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : چند تا آزمایش در زمینه فیزیک هسته ای می خواستم.
 

چند تا آزمایش در زمینه فیزیک هسته ای می خواستم.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 31 خرداد 1384 [16:41 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : چند تا آزمایش در زمینه فیزیک هسته ای می خواستم.
 

در زمینه منشور - آینه - عدسیها آزمایش میخوام.
خیلی ممنون

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه رحمانی 3 ستاره ها ارسال ها: 55   در :  چهارشنبه 01 تیر 1384 [15:25 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : چند تا آزمایش در زمینه فیزیک هسته ای می خواستم.
 

مقالات آزمایش دو منشور فرنل ، آزمایش دو آینه فرنل و آزمایش دو شکاف یانگ در دانشنامه موجود هستند. بخش سرگرمی های فیزیکی نیز آزمایشات جالبی دارد.
آزمایشهای دیگری نیز در آینده نزدیک خواهیم داشت.


  امتیاز: 0.00