منو
 صفحه های تصادفی
گلیپتودانت
ظهور سیستم امریکایی (تولید انبوه
اشرف افغان
عدالت در مدینه فاضله فارابی
انواع نیروگاههای برق
شادمانی مؤمنین از هنگام مرگ تا عبور بر صراط
1700 تا 1825 میلادی
علیقلی خان در رکاب نادر
وضعیت نیروهای نظامی و امور لشگری پس از تشکیل حکومت و قدرت در عهد صفویه
کدام یک سنگین تر است؟
 کاربر Online
484 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline بابک خسروشاهی 3 ستاره ها ارسال ها: 473   در :  دوشنبه 16 خرداد 1384 [04:50 ]
  انتقال یافته از فیزیک >> انتقال یافته از بحث دانشنامه : چرا میدان مغناطیسی زمین تغییر می کند؟
 

از پیوند چرا میدان مغناطیسی زمین تغییر می کند؟ برای بحث در مورد این صفحه استفاده کنید.

  امتیاز:      
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline بابک خسروشاهی 3 ستاره ها ارسال ها: 473   در :  دوشنبه 16 خرداد 1384 [04:50 ]
  انتقال یافته از فیزیک >> > چرا میدان مغناطیسی زمین تغییر می کند؟
 

ساختار صفحه با استانداردهای دانشنامه مطابقت ندارد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  دوشنبه 23 خرداد 1384 [12:57 ]
  انتقال یافته از فیزیک >> > انتقال یافته از بحث دانشنامه : چرا میدان مغناطیسی زمین تغییر می کند؟
 

هم از نظر محتوی و هم از نظر ساختاربندی نیاز به اصلاح دارد به زودی اصلاحات لازمه را انجام خواهیم داد.

  امتیاز: 0.00