منو
 صفحه های تصادفی
امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 29 سوره دخان
فهرست عناوین ریاضی «D-F»
مبارزه و شهادت سلمان بن مضارب
اسامی صفحات برای تغییر نام
رشته گیاهان دارویی
مقدار رطوبتآب در عسل
پدر ، معلم خانواده
امنیت شبکه
پوسیدگی دندان
این ورزش‌ها برای همه سودمند است-قسمت اول
 کاربر Online
328 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 10 خرداد 1384 [10:56 ]
  انتقال یافته از دین و زندگی >>انتقال یافته از پرسش و پاسخ : ماورای طبیعت
 

با سلام
می خواست ببینم ایا با قوانین فیزیکی میشه از موضوعات فراطبیعی سردر آورد؟

ممنون از سایت خوبتون

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 16 خرداد 1384 [06:34 ]
  انتقال یافته از دین و زندگی >>> انتقال یافته از پرسش و پاسخ : ماورای طبیعت
 

mrgreenچرا نمیشه!!!!

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 17 خرداد 1384 [09:17 ]
  انتقال یافته از دین و زندگی >>> انتقال یافته از پرسش و پاسخ : ماورای طبیعت
 

اگر منظور تو خدا باشد در بعضی مواقع بله و در بعضی مواقع نه
mer30
zohreh rolleyes

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline عبدالله حقیقت 3 ستاره ها ارسال ها: 50   در :  سه شنبه 17 خرداد 1384 [10:03 ]
  انتقال یافته از دین و زندگی >>>انتقال یافته از پرسش و پاسخ : ماورای طبیعت
 

بسم اله الرحمن الرحيم
اگرقوانين فيزيكي جهان طبيعت به فرا طبيعت هم مربوط مي شددرآن صورت فراطبيعت ،فراطبيعت نبود.
البته فراطبيعت نيزقوا نيني دارد،درآنجاهم رابطه علت ومعلول برقراراست،ولي علت ها ومعلول هابه شكلعلت ومعلول اين جهان نيست،ممكن است كاري در اين جهان بزرگ باشدولي معلوم نيست كه درآن جهان هم بزرگ باشدوبالعكس !
به عنوان مثال كسي در اين جهان بيمارستاني ساخته و مردم ازآن استفاده مي كنند،ما اين كار را دراين دنيا بزرگ شمرده وآن رامي ستائيم،ولي درآن جهانمعلوم نيست كه چنين باشد بستگي بهمقصود واقعي سازنده آن دارد،اگر براي تظاهروريا باشدنه اينكه درآن جهان بزرگ نيست بلكه معدوم است.
علت طول عمر دراين جهان عبارت است از:رعايت بهداشت،تغذيه خوب ،ورزش و..........ولي درآن جهان علت طول عمر نيكي به پدرومادر وديدار خويشاوندان ورسيدگي به آنان است،كمك به نيازمندان است.
بنابراين جهان فراطبيعت نيز قوانيني دارد و براي ورود و نفوذ به فرا طبيعت بايد قوانين آنرا شناخت تادسترسي به آن امكان پذير باشد.

  امتیاز: 0.00