منو
 کاربر Online
1467 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 17 فروردین 1384 [13:22 ]
  موج مغناطیسی
 

چگونه می توان اطلاعات را به موج الکترو مغناطیس تبدیل کرد و فرستاد؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline احمد شکیب 2 ستاره ها ارسال ها: 33   در :  پنج شنبه 18 فروردین 1384 [13:15 ]
  >موج مغناطیسی
 

اطلاعات را با تغيير دامنه ها و فركانس ها منتقل مي كنند و گيرنده ها بر اساس فركانس ها و دامنه ها دريافتي اطلاعات را دريافت مي كنند . البته اين شيوه در دستگاه هاي قديمي براي انتقال صوت بكار مي رفت . اما دستگاه ههاي جديد الكتريكي را نمي دانم.مراجعه كنيد به فيزيك طرح هاروارد جلد چهارم نوشته راذرفورد و

  امتیاز: 1.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline احمد شکیب 2 ستاره ها ارسال ها: 33   در :  پنج شنبه 18 فروردین 1384 [14:09 ]
  >>موج مغناطیسی
 

اطلاعات را با تغيير دامنه ها و فركانس ها منتقل مي كنند و گيرنده ها با دريافت امواج تابشي بر اساس فركانس ها و دامنه هاي امواج دريافتي آن ها را ترجمه مي كنند و به اطلاعات مورد تبديل مي كنند . البته اين شيوه در دستگاه هاي قديمي براي انتقال صوت بكار مي رفت . اما دستگاه ههاي جديد الكتريكي را نمي دانم.مراجعه كنيد به فيزيك طرح هاروارد جلد چهارم نوشته راذرفورد و هولتون  امتیاز: 0.20