منو
 صفحه های تصادفی
صعصعه بن صوحان
رابطه عقل و وحی
مخروط افکنه
دانشنامه :گزارش اشکالات
لکه سرخ بزرگ
ذخیره انرژی
AUG و GUG
برونئی
آب سخت و مشکل سفیدک زدن
زندگینامه فریدریش بسل
 کاربر Online
589 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  پنج شنبه 15 بهمن 1383 [13:28 ]
  مفهوم گرما
 

گرما و سرما چیست؟


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  یکشنبه 18 بهمن 1383 [15:09 ]
  > مفهوم گرما
 

اگر انرژی گرمایی به جایی وارد شود آنجا را گرم می کند و اگر جایی را ترک کند سرما در آنجا حاکم می‌شود. باید توجه کرد که انرژی گرمایی فقط به عنوان عاملی شناخته شده است که باعثِ تغییر دما می‌شود.

در اثر افزایش دما ، جنبشِ مولکولهای مواد شدت می‌یابد این بدین معنی است که انرژی گرمایی به جسم وارد شده است. ولی اگر جنبش مولکولها بنا به دلایلی کم شود این را می‌رساند که انرژی گرمایی از سیستم اخذ شده است که این همان مفهوم گرماست.

بحثهای مبسوطی را پیرامون این مساله در مقالات انتقال گرما ، گرما ، دما ، قوانین ترمودینامیک و ... دنبال نمایید.

  امتیاز: 1.20