منو
 کاربر Online
789 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline خدیجه جفاکش 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 05 بهمن 1383 [05:50 ]
  بابت هر چیز خدا را شکر کنید
 

  • میدانید که جمعیت دنیا ، به حدود شش و نیم میلیارد نفر رسیده است . اگر جمعیت دنیا را به یکصد نفر کاهش دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد ؟؟
1- از این یکصد نفر جمعیت ، 57 نفر آسیایی ، 21 نفر اروپایی ، 14 نفر امریکایی ، و 8 نفر آفریقایی خواهند بود.
2- از این یکصد نفر، 52 نفر زن ، و 48 نفر مرد خواهند بود.
4- از این جمعیت یکصد نفری ، شش نفر از شهروندان امریکا ، 59 درصد ثروت دنیا را در اختیار خواهند داشت .
5- از این یکصد نفر ، هشتاد نفر زیر خط فقر وندگی خواهند کرد .
6- از این جمعیت یکصد نفری ، هفتاد نفر بی سواد خواهند بود.
7- از این یکصد نفر ، پنجاه نفر با گرسنگی و بی غذایی دست به گریبان خواهند بود .
8- یک نفر خواهد مرد.
9- دو نفر به دنیا خواهند آمد.
10- از این یکصد نفر ، فقط یک نفر کامپیوتر خواهد داشت .
11- از این یکصد نفر ، فقط یک نفر دارای تحصیلات عالیه خواهد بود..

و اما......


اگر شما امروز صبح ، صحیح و سالم از خواب برخاستید ، مطمئن باشید که خوشبخت تر از یک میلیون انسانی هستید که تا پایان همین هفته راهی گورستان خواهند شد.

اگر شما هیچگاه از جنگ آسیب ندیده اید ، اگر گرفتار تنهایی مرگبار سلول های انفرادی نشده اید ، اگر تن تان بر اثر شکنجه ، آش و لاش نشده است ، و اگر مزه تلخ گرسنگی را نچشیده اید ، بدانید که خوشبخت تر از پانصد میلیون نفر از انسان های روی زمین هستید .

اگر شما بدون هراس از شکنجه و مرگ ، وارد مسجدی ، کلیسایی ، یا عبادتگاهی شدید ، خوشبخت تر از سه میلیون انسان کره زمین هستید .

اگر در یخچال خانه تان غذایی هست ، اگر کفش و لباس دارید ، اگر تختخوابی و سقفی دارید ، شما ثروتمند تر و خوشبخت تر از 75 درصد ساکنان کره زمین هستید .

اگر دارای حساب بانکی هستید ، اگر در کیف شما پولی و در قلک شما سکه ای هست ، شما در زمره هشت درصد انسان های خوشبخت روی زمین هستید.

بنابراین :
آنچنان کار کن که انگار نیازی به پول نداری .
آنچنان دوست بدار که انگار هیچگاه ، هیچکس ، آسیبی بتو نخواهد رساند .
و آنچنان زندگی کن که انگار کره زمین ، همان بهشت موعود است .

  امتیاز: 5.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مهدی سالم 3 ستاره ها ارسال ها: 552   در :  دوشنبه 05 بهمن 1383 [07:07 ]
  > بابت هر چیز خدا را شکر کنید
 

سلام

بسیار زیبا بود
  • بسیار زیبا
    • بسیار زیبا بود

صرف نظر از صحت اعداد (حتی اگر هر عدد دیگری نیز بود)، من خودم را خوشبخت خواهم دید.

بنابراین :
  • آنچنان کار می کنم که انگار نیازی به پول آن ندارم و فقط برای شکوفا کردن استعدادی که خدای مهربان در من به امانت گذارده تلاش خواهم کرد. .
  • آنچنان دوست می دارم که مطمئناً هیچگاه و هیچکس نمی تواند به من آسیبی برساند چون حصن الهی(و ولایت) امن است.
  • و آنچنان زندگی می کنم که بهشت موعود، همان محل زندگی و خانواده من است .


  امتیاز: 0.00