منو
 صفحه های تصادفی
محاسبه طول خم توسط انتگرال گیری
روانشناسی مشاوره
تلسکوپ کاتادیوپتریک
آرتیشو
انعقاد خون
خانواده های زبان های آفریقایی
گزیده ای از شیخ بهائى- کشکول 347
مار قهوه ای استرالیایی
درس زبان تخصصی رشته ناوبری
امی و معانی آن
 کاربر Online
439 کاربر online
 : دین و زندگی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 19 دی 1383 [13:21 ]
  حجاب
 

با سلام
آیا حجاب اجباری هست؟
حدود آن چیست؟
چادر؟


  امتیاز: 8.80     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline عبدالله حقیقت 3 ستاره ها ارسال ها: 50   در :  سه شنبه 22 دی 1383 [07:18 ]
  > حجاب
 

بسم اله الرحمن الرحیم

1-ضرورت پوشیدکی زن در برابر مرد نامحرم یکی از مسائل مهم اسلام است که در خود قرآن کریم به آن تصریح شده است ،در بخشی از آیه 31 سوره نور میفرماید:
«به زنان باایمان بگو دیدگان خویش (از نامحرمان) فرو خوابانند وپاکدامنی خود را حفظ کنند و زینت خویش را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند ،و ادامه روسری های خود را تا روی گریبان بیاندازند وزیور خود را آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان،یا پدرانشان ،یا پدران شوهرانشان ،یا پسرانشان ،یاپسران شوهرانشان،یا برادرانشان،یا برادرزادگانشان،یا خواهرزادگانشان،یا زنان هم کیش خود،یا بندگانشان و یا خدمتگزارانشان که رغبتی به زنان ندارند و یا کودکی که از وضعیت جنسی زنان بی خبر است،همچنین زنان نبایدچنان پای بر زمین بکوبند که زینت ها وزیبائیهاییکه مخفی کرده انددانسته شود.»
2-و اما در باره حدود پوششی که در اسلام بر زن واجب شده است باید دانست که :
دراینکه پوشانیدن غیر صورت و دو دست (از مچ تا سر انگشتان )بر زن واجب است از لحاظ فقه اسلام هیچگونه تردیدی وجود ندارد،این قسمت جزء ضروریات ومسلمات است که نه از نظر قرآن و روایات ونه از نظر فتاوی ،در باره آن هیچگونه اختلاف و تشکیکی وجود ندارد،آنچه مورد بحث است این است که آیا پوشش چهره و دست ها تامچ هم واجب است یا نه؟
گروهی از فقهاء فتوی به وجوب آن داده اند وبرخی فتوی داده اند که پوشش آن (صورت و دو دست)بر زن واجب نیست ولی نگاه مرد بر آن حرام است.
بنابراین در این مسئله هر کس باید به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه نماید.
و اما اینکه این حجاب الزاما باید چادر باشد دلیلی بر آن نیست آنچه که واجب است حجاب وپوشش کامل است ،لیکن چون در جامعه ما زنان با ایمان از پوشش چادر استفاده می کنند ،چادر به عنوان یک پوشش ملی برای زنان با ایمان مطرح گشته،و ترجیحا پوشش چادر بهتر است.

  امتیاز: 8.60     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مهدیار نوید 3 ستاره ها ارسال ها: 500   در :  سه شنبه 22 دی 1383 [07:40 ]
  > حجاب
 

با سلام.

چرا اسلام بر حجاب تاکید دارد؟

چه فرقی بین کسی که حجاب را رعایت می کند و کسی که رعایت نمی کند وجود دارد؟

آیا حجاب فقط برای خانم هاست؟

آیا حجاب فقط برای مسلمانان است؟

  امتیاز: 3.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فاطمه سیارپور 3 ستاره ها ارسال ها: 704   در :  چهارشنبه 23 دی 1383 [12:05 ]
  > حجاب
 

(...واما اینکه این حجاب الزاما باید چادر باشد دلیلی بر آن نیست آنچه که واجب است حجاب وپوشش کامل است ،لیکن چون در جامعه ما زنان با ایمان از پوشش چادر استفاده می کنند ،چادر به عنوان یک پوشش ملی برای زنان با ایمان مطرح گشته،و ترجیحا پوشش چادر بهتر است.)سلام
یعنی خانمهای مانتویی بی ایمان هستند،حتی اگر حدود حجاب را رعایت کنند؟

  امتیاز: 8.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline ندا عربان 3 ستاره ها ارسال ها: 102   در :  شنبه 26 دی 1383 [06:08 ]
  > حجاب
 

با سلام

در جامعه ما زنان با ایمان از پوشش چادر استفاده می کنند...

آیا صرف چادری بودن یک نفر، او را با ایمان خطاب می کنید؟  امتیاز: 6.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline عبدالله حقیقت 3 ستاره ها ارسال ها: 50   در :  یکشنبه 27 دی 1383 [07:38 ]
  > حجاب
 

بسم اله الرحمن الرحیم

چند نکته راجع به متن «حجاب» :

1-عدم دقت دوستان به متن مذکور باعث ابهامات گشته است.

2-متن مذکور پاسخ به پرسش هایی مشخص ،راجع به حجاب است و نه فلسفه حجاب ومطالب دیگر.

3-بطور روشن ذکر شده که آنچه واجب است پوشش کامل است و مشخصا چادر، معیار نیست،بنا براین هرکس پوشش لازم را داشته باشد جزء زنان با ایمان است،واگر زنان باایمان هم، با چادر پوشش خود را تأمین میکنندنفی ایمان دیگران نیست.

4-واما بحث ادبیات جدید را که بعضی مطرح کرده اند شاید نظر به پاراگراف اول متن داشته اند که ترجمه آیه 31 سوره نور است که در هنگام استناد به آن نمیتوان با ادبیات جدید ترجمه آیات را تغییر داد.
البته اگر دوستان همین مفاهیم متن مذکوررا با ادبیات جدید بیان کنندموجب مسرت خواهد بود،فلسفه ایجاد انجمن ،طرح نظرات و بیان های مختلف است.
  امتیاز: 6.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 30 دی 1383 [11:57 ]
  > حجاب
 

چرا هر کسی از دستورات اسلام برداشت متفاوتی میکند؟
چرا بین مسلمانها رفتاری یکسانی نسبت به حجاب وجود ندارد؟
چرا فقط در ایران حجاب اجباری هست حتی برای سایر ادیان؟
چرا در این حجاب را مردم به خاطر اجبار رعایت میکنند تا دل؟ برعکس خارج؟

چرا ...


  امتیاز: 6.60    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 16 خرداد 1384 [05:34 ]
  > > حجاب
 

> ناشناس:
> چرا هر کسی از دستورات اسلام برداشت متفاوتی میکند؟
> چرا بین مسلمانها رفتاری یکسانی نسبت به حجاب وجود ندارد؟
> چرا فقط در ایران حجاب اجباری هست حتی برای سایر ادیان؟
> چرا در این حجاب را مردم به خاطر اجبار رعایت میکنند تا دل؟ برعکس خارج؟
>
> چرا ...
>

  امتیاز: 6.60     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 08 مرداد 1385 [08:58 ]
  حجاب
 

برای توضیحات کامل و بحث منطقی و استدلالی شما را به کتاب مسئله ی حجاب نوشته ی استاد مطهری ارجاع می دهم. از خواندن آن دریغ نکنید.

  امتیاز: 0.00