منو
 کاربر Online
483 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline خدیجه جفاکش 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  چهارشنبه 16 دی 1383 [05:07 ]
  ویتامین ها
 

ویتامین o1
امید دانستن این نکته است که آینده ای مثبت در پیش روی توست .
ویتامین o2
امید نه تنها انتظار برای به وقوع پیوستن رؤیاهاست بلکه اطمینان به انجام آنهاست .
ویتامین o3
امید به زبان آوردن واژه من میتوانم است.
ویتامین o4
امید یعنی این که شما همیشه میتوانید پیشرفت کنید.
ویتامین o5
امید دانستن این نکته است که شما میتوانید از طریق کار زحمت و پشتکار به هدفهایتان برسید.
ویتامین o6
امید علم به این است که زندگی ابدی است و معجزه در هر روزی اتفاق می افتد.
ویتامین o7
امید چیزی است که هیچ وقت رهایتان نمی کند حتی وقتی که زندگیتان پر از غم و غصه است. امید به مانند یک جرقه در وجودتان است که شما را در تاریکی های زندگی به سوی روشنی راهنمایی میکند.
ویتامین o8
امید یکی از بزرگترین نعمت های الهی در وجود شماست زیرا که این سحر و اعجاز است که باعث میشود شما به سعی کردن -یاد گرفتن - عشق ورزیدن و زندگی ادامه دهید.  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 30 آذر 1384 [05:51 ]
  > ویتامین ها
 

امید یعنی اینکه باور داشته باشید که چیزی در وجودتان بر اوضاع و دیگران برتری دارد.

  امتیاز: 0.00