منو
 کاربر Online
1349 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline admin 3 ستاره ها ارسال ها: 160   در :  شنبه 21 آذر 1383 [12:43 ]
  ترازوی کاوندیش چیست و چگونه کار می کند؟ (از طریق تماس با
 

نام و نام خانوادگی:نیلوفر
پست الکترونیکی:


  امتیاز: 1.60     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 28 آذر 1383 [06:48 ]
  قوس رنگین کمان
 

چرا رنگین کمان بصورت قوسی شکل تولید می شود

  امتیاز: 0.40     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 08 اسفند 1383 [09:36 ]
  > قوس رنگین کمان
 

> ناشناس:
> چرا رنگین کمان بصورت قوسی شکل تولید می شود

  امتیاز: 1.20