منو
 صفحه های تصادفی
سس
ملوک الطوایف سوم و اوج گیری روند باز پس گیری اسپانیا توسط مسیحیان
دعای افتتاح
سردرد و نارساییهای چشمی
ضخیم دوز مردانه درجه 1
رشته فیزیو تراپی
آثار دشمنی با امام علی علیه السلام
آرایش الکترونی عناصر
نشانه های ظهور، سختی روزگار
پیروکلر
 کاربر Online
476 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline بابک خسروشاهی 3 ستاره ها ارسال ها: 473   در :  دوشنبه 11 آبان 1383 [08:46 ]
  جنگ جهانی اول
 

Use this thread to discuss the جنگ جهانی اول page.

  امتیاز: 1.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline بابک خسروشاهی 3 ستاره ها ارسال ها: 473   در :  دوشنبه 11 آبان 1383 [08:53 ]
  > جنگ جهانی اول
 

نام فیش ها باید نشانگر مطالب آن باشد. با نگاه به نام فیش، اولین چیزی که به نظر می رسد‏ این است که فیش مربوط به موضوع کلی جنگ جهانی اول باز می گردد ولی با مشاهده مطالب آن مشخص می شود که متن فیش راجع به موضوعی ایست که فقط همزمان با این واقعه می باشد.  امتیاز: 2.80