منو
 کاربر Online
1078 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 28 اسفند 1396 [08:07 ]
  بررسی تعیین آلودگی هوا با استفاده از رصد تجربی ستاره ها
 

بررسی تعیین آلودگی هوا با استفاده از رصد تجربی ستاره ها
غلامحسین رستگارنسب1و2و3 و4، منصوره بنازاده5 و میترا رستگارنسب6
1) دانشگاه فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران
2) دبیر انجمن نجوم شبکه رشد، وزارت آموزش و پرورش
3) انجمن نجوم ایران
4) انجمن علمی آموزشی دبیران فیزیک شهرستانهای استان تهران
5) مدرسه علی اکبر طالبی 2، آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری، اداره کل شهرستانهای استان تهران
6) مدرسه پژوهنده حافظ، آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری، اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

چکیده: در این بررسی، از مجموع آلوده کننده های هوا، مهمترین آن به نام PM2.5 مورد بررسی قرار گرفت. سپس در شب های خاصی، رصد کم نورترین ستاره از صورت فلکی اسد انجام گرفت و قدر آن ثبت شد و از مقایسه قدر ظاهری ستاره در هوای آلوده با شاخص PM2.5 ، با قدر ظاهری حقیقی ستاره از جداول نجومی، مشخص شد که مقدار آلودگی هوا می تواند درخشندگی ستاره ها را به شدت کاهش دهد. این کاهش تا 4 قدر ثبت شد.
کلمات کلیدی: آلودگی هوا، کاهش قدر ستاره، صورت فلکی اسد، قدر ظاهری
مقدمه
آسمان تاریک و به دور از هر نوع آلودگی باعث شد تا صوفی راضی دانشمند منجم ایرانی ، کهکشان آندرومدا را برای نخستین بار رصد کند1 . کشاورزان نیز برای کشت به موقع محصول و راهنمایان کاروان ها آسمان را نظاره گر بودند. جمعیت زیاد و استفاده از سوختهای فسیلی باعث شد تا آلودگی هایی مانند دود وغبار و فاضلاب وارد طبیعت شود. این آلودگی ها باعث شد تا ستارگان زیبای آسمان نیز، یکی یکی محو شوند. در مورد اثرات آلودگی ها بر رصد ستارگان پژوهش های زیادی انجام گرفته است. دکتر Dave Kornreich استاد فیزیک دانشگاه Humboldt کالیفرنیا در مقاله ای در مجلهASK Asronomer به این نتیجه می رسد که آلودگی نوری مشکلات جدی برای رصد فراهم آورده و پیشنهاد استفاده از فیلترهای آلودگی نوری را داد 2. همچنین دکتر Ken Bodaist و Bil Geersen در مقاله ای که در سایت Astromax منتشر شد نتیجه می گیرد که بایستی از هشت دستور استفاده کرد تا بتوان بر آلودگی نوری غلبه کرد، اگرچه راهی برای غلبه بر آلودگی غباری وجود ندارد 3. اتحادیه بین المللی نجوم نیز در پژوهشی دیگر در سایت Starlight منتشر شده نتیجه می گیرد که آلودگی نوری و آلودگی غباری امروز زندگی انسان را با خطرات جدی مواجه ساخته است و همچنین این آلودگیها درعلم فیزیک مشکلات جدی به وجود آورده است. اگرچه آلودگی نوری دراین پژوهش مورد بررسی قرار گرفته ولی آلودگی غباری خیلی مورد بررسی قرار نگرفته است 4. محققین این پژوهش سعی دارند تا از طریق رصد های تجربی و استفاده از اطلاعات سایر سازمانها و مطالعات، به این سوال پاسخ دهند که آیا می توان روشی را ارایه داد تا با استفاده از رصد تجربی بتوان به میزان تقریبی آلودگی هوا پی برد.

مقاله پژوشی به صورت کامل در آدرس زیر در دسترس می باشد:

http://www.parssky.com/view/FA/71929.aspx

  امتیاز: 0.00