منو
 صفحه های تصادفی
توسعه روستایی چیست؟
روابط خارجی ایران در دوره زندیه
درس زبان تخصصی رشته ناوبری
همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیک
اسپسارتیت
مدیریت تکنولوژی
صنایع هوایی ایتالیا
جدول انتگرال توابع لگاریتمی
هیدروژن ، سوخت آینده
محمد بن میکال
 کاربر Online
1070 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 19 آذر 1396 [06:29 ]
  رصد بارش شهابی جوزایی
 

بارش شهابی جوزایی چهار‌شنبه، 22 آذرماه به اوج می‌رسد. بارش‌های شهابی در هنگام عبور سیاره زمین، از میان توده‌ای از ذرات، در مسیر حرکت انتقالی خود به دور خورشید پدید می آید. زمین در حرکت گردشی خود به دور خورشید، مدار برخی دنباله‌دارها را قطع می‌کند و با ورود ذرات باقیمانده از دنباله‌دارها به جو زمین، بر اثر اصطکاک می‌سوزند که از دید رصدگر زمینی به صورت بارش شهابی قابل مشاهده است. معمولا بارش شهابی جوزایی از 16 آذر شروع می شود و در 27 آذر پایان می یابد. اوج بارش امسال در 22 آذر است. بارش جوزایی منشاء دنباله دار ندارد، کانون بارش شهابی جوزایی یک سیارک با نام «فایتون ۳۲۰۰» است که در سال ۱۹۹۸ کشف شد و بارش شهابی جوزایی نیز در صورت فلکی جوزا از باقیمانده این سیارک ایجاد می‌شود. هنگامی که این سیارک در مدار خود به نزدیکترین فاصله خود به خورشید می‌رسد، ذراتی را به بیرون پرتاب کرده و وقتی زمین، مدار سیارک را قطع می‌کند، این ذرات وارد جو زمین می‌شوند و پس از سوختن این ذرات به صورت بارش شهابی قابل مشاهده هستند. رنگ شهاب‌های این سیارک عموما سفید هستند. برخی از شهاب‌های جوزایی دارای درخشندگی زیادی هستند که این امر رصدگران زیادی را تشویق می‌کند که در شب‌های سرد آذر ماه به رصد این پدیده آسمانی بپردازند. همچنین، سرعت این ذرات بارش معمولا۳۵ کیلومتر بر ثانیه است که نسبت به سایر بارش‌ها از سرعت کمتری برخوردار است. کانون بارش شهابی جوزایی در صورت فلکی جوزا در دو درجه ستاره «کاستور» که یکی از ستاره‌های این صورت فلکی است، قرار دارد. تعداد شهاب‌های این بارش در هر ساعت حدود 60 تا 120 می باشد. امسال هنگام این بارش، ماه در تربیع دوم قرار دارد.

  امتیاز: 0.00