منو
 کاربر Online
566 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 12 تیر 1396 [04:47 ]
  برنامه گردهمایی ملی منجمان آماتور 1396 با نگاهی تخصصی به پدافند غیر عامل(سمینارها)
 

15/تیر/1396
قبل از ظهر
9:15 - 9:00 افتتاحیه(رشید ره) معرفی نجوم گیلان
9:25 -9:15 دکتر احمد رضی 10 دقیقه
9:40-9:25 دکتر نصیری قیداری 15 دقیقه
9:45 -9:40 دکتر رضا صفاری 5 دقیقه
9:50 -9:45 امیر مرادی 5 دقیقه
10:00 -9:50 دکتر نجفی 10 دقیقه
10:10 -10:00 مهندس زرافشان 10 دقیقه
10:20 -10:10 محمد احمدی 10 دقیقه
11:00 -10:20 دکتر حبیب خسرو شاهی 40 دقیقه
11:30 -11:00 میان وعده
12:00 -11:30 دکتر رضا صفاری 30 دقیقه
12:30 – 12:00 دکتر محمد باقری 30 دقیقه
13:00 -13:30 دکتر سپهر اربابی(1) 30 دقیقه
ناهار، نماز: 14:30 -13:00
بعد از ظهر
15:10 -14:30 غلامحسین رستگارنسب (1) 40 دقیقه
15:15 -15:10 عکس(امیر حسین عاشوری) 5 دقیقه
15:55 – 15:15 ماریا ره و محدثه سیفی 40 دقیقه
16:00- 15:55 عکس(تو آن) 5 دقیقه
16:30 -16:00 میان وعده
16:55 – 16:30 مهدی دانشیار (1) 25 دقیقه
17:20 -16:55 حامد پورجوادی (1) 25
18:00 -17:20 دکتر سپهر اربابی (2) 40 دقیقه
18:30 -18:00 میان وعده دقیقه
19:00 -18:30 دکتر مهدی خاکیان قمی 30
19:05 – 19:00 عکس ( اشکان نجار- آیاز) 5 دقیقه
19:30 – 19:05 دکتر حسین حقی 25 دقیقه
19:55 – 19:30 محمد مهدی مطیعی 25 دقیقه
20:00 – 19:55 عکس(مصطفی امام – آواستار) 5 دقیقه
20:30 – 20:00 ایرج صفایی 30 دقیقه
شام: 21:30 -20:30
بعد از شام: 23:30 – 21:30 دیدار از پوسترها و نشست دوستانه گروه ها

16/تیر/1396
قبل از ظهر
9:330 – 9:00 مهدی دانشیار (2) 30 دقیقه
9:45 – 9:30 نادیا ره 15 دقیقه
10:30-9:45 رستگار نسب (2) 45 دقیقه
11:00 – 10:30 میان وعده
11:20 – 11:00 حامد پور جوادی (2) 20 دقیقه
11:35 -11:20 ماریا ره 15 دقیقه دقیقه
12:00 – 11:35 خسرو جعفری زاده 25
12:15 – 12:00 محمدرضا رشیدی 15 دقیقه
12:35 -12:15 مریم گمرکی 20 دقیقه
12:50- 12:35 آیاز و آواستار 15 دقیقه
13:00 – 12:50 رشید ره – اختتامیه 10 دقیقه
نماز و ناهار: 14:30 -13:00
بعد از ظهر و غروب:
بازدید و گردش در فضای طبیعی و جنگلی موزه میراث روستایی گیلان (17:00 -14:30)

  امتیاز: 0.00